Wykonanie dalszego zapisu

AvatarGrzegorz Mania22 marca 2020

 

ZASADA: Zapisobierca obciążony obowiązkiem wykonania dalszego zapisu może zwolnić się od tego obowiązku także w ten sposób, że dokona bezpłatnie na rzecz dalszego zapisobiercy przeniesienia praw otrzymanych z tytułu zapisu albo przelewu roszczenia o jego wykonanie.

 

Kodeks cywilny przyznaje zapisobiercy obciążonemu obowiązkiem wykonania dalszego zapisu upoważnienie przemienne, dając mu możliwość zwolnienia się od tego obowiązku również w taki sposób, że bezpłatnie przeniesie on na dalszego zapisobiercę prawa otrzymane z tytułu zapisu bądź dokona na jego rzecz przelewu roszczenia o wykonanie tego zapisu.

Spadkodawca nie jest władny do wyłączenia tego uprawnienia zapisobiercy.

Przyjmuje się, że zapisobierca nie może skorzystać z przyznanej mu przez art. 974 Kodeksu cywilnego możliwości zwolnienia się od obowiązku wykonania dalszego zapisu zwykłego poprzez nieodpłatne przeniesienie prawa otrzymanego z tytułu zapisu zwykłego w przypadku, kiedy:

  • wykonanie tego zapisu zwykłego na jego rzecz polegało na ustanowieniu prawa niezbywalnego, np. gdy na rzecz zapisobiercy została ustanowiona służebność mieszkania.

Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę