document-2178656_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: Zapisobierca obciążony obowiązkiem wykonania dalszego zapisu może zwolnić się od tego obowiązku także w ten sposób, że dokona bezpłatnie na rzecz dalszego zapisobiercy przeniesienia praw otrzymanych z tytułu zapisu albo przelewu roszczenia o jego wykonanie.   Kodeks cywilny przyznaje zapisobiercy obciążonemu obowiązkiem wykonania dalszego zapisu upoważnienie przemienne, dając mu możliwość zwolnienia się od […]