hand-325321_1280-1.jpg
2min0
Co to jest zapis? Czym się charakteryzuje? Gdzie go znajdziemy? Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać: spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły). Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę (dalszy zapis). W momencie otwarcia spadku po określonym spadkodawcy zastrzeżenie w jego testamencie zapisu zwykłego powoduje powstanie […]

document-2178656_1280-1.jpg
1min0
  ZASADA: Zapisobierca obciążony obowiązkiem wykonania dalszego zapisu może zwolnić się od tego obowiązku także w ten sposób, że dokona bezpłatnie na rzecz dalszego zapisobiercy przeniesienia praw otrzymanych z tytułu zapisu albo przelewu roszczenia o jego wykonanie.   Kodeks cywilny przyznaje zapisobiercy obciążonemu obowiązkiem wykonania dalszego zapisu upoważnienie przemienne, dając mu możliwość zwolnienia się od […]