Dzial-spadku-a-odpowiedzialnosc-za-dlugi-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
4min0
  ZASADA: Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.   Skutkiem działu spadku jest ustanie solidarnej odpowiedzialności pomiędzy spadkobiercami. Od chwili działu spadku każdy spadkobierca odpowiada za długi proporcjonalnie do wysokości swojego udziału w spadku. Zamiast jednego długu, za który wszyscy spadkobiercy do chwili działu spadku byli […]