hand-325321_1280-1.jpg
2min0
Co to jest zapis? Czym się charakteryzuje? Gdzie go znajdziemy? Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać: spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły). Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę (dalszy zapis). W momencie otwarcia spadku po określonym spadkodawcy zastrzeżenie w jego testamencie zapisu zwykłego powoduje powstanie […]