writing-1149962_1280-1.jpg
2min0
Testament może zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Przepisy dotyczące sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego są sformalizowane i rygorystyczne. Oznacza to, że właśnie ta forma sporządzenia testamentu uważana jest za najpełniej zabezpieczającą rzeczywistą wolę testatora. Przed sporządzeniem aktu notarialnego notariusz ma obowiązek ustalić tożsamość osoby chcącej sporządzić testament. Notariusz nie może sporządzić testamentu jeżeli […]