soldier-1014_1280-1.jpg
2min0
Testament wojskowy możemy sporządzić jedynie: ⦁ w czasie mobilizacji lub wojny albo ⦁ w czasie przebywania w niewoli. Testament wojskowym możemy również sporządzić, gdy Rzeczpospolita Polska nie znajduje się ani w stanie mobilizacji ani w stanie wojny, ale Prezydent naszego kraju – na wniosek Rady Ministrów – zdecyduje o wzięciu przez nasze wojsko udziału w […]