Kiedy-testament-szczegolny-traci-moc-thegem-blog-masonry.jpg
1min0
Należy pamiętać, że złożony przez nas testament szczególny (ustny, podróżny, wojskowy) traci swoją moc, jeżeli upłynie 6 miesięcy od momentu, w którym ustały okoliczności uzasadniające złożenie testamentu w szczególnej formie.     PRZYKŁAD: W piątek podczas podróży samolotem poczuliśmy się bardzo źle. Złożyliśmy przed dowódcą tzw. testament podróżny. Po wylądowaniu i przeprowadzonych badaniach w sobotę […]