Kiedy testament szczególny traci moc?

AvatarGrzegorz Mania30 kwietnia 2020

Należy pamiętać, że złożony przez nas testament szczególny (ustny, podróżny, wojskowy) traci swoją moc, jeżeli upłynie 6 miesięcy od momentu, w którym ustały okoliczności uzasadniające złożenie testamentu w szczególnej formie.

 

 

PRZYKŁAD:
W piątek podczas podróży samolotem poczuliśmy się bardzo źle. Złożyliśmy przed dowódcą tzw. testament podróżny. Po wylądowaniu i przeprowadzonych badaniach w sobotę okazało się, że z naszym zdrowiem jest wszystko w porządku. Termin 6 miesięcy liczymy zatem od dnia kiedy okazało się, że jesteśmy zdrowi, a zatem od soboty.

 

 

UWAGA!
Jeżeli w ciągu tych 6 miesięcy nie mamy możliwości sporządzenia testamentu zwykłego, bieg 6-miesięcznego terminu ulega zawieszeniu do momentu ustania przeszkody uniemożliwiającej nam skorzystanie ze zwykłej formy testamentu.

Pamiętajmy zatem o sporządzeniu testamentu w zwykłej formie (np. testament pisemny) jeżeli upłynie ww. 6-miesięczny termin.

Jeżeli jednak spadkodawca umrze przed upływem 6 miesięcznego terminu – wówczas złożony testament szczególny nie traci swojej mocy i jeżeli został złożony z zachowaniem przesłanek ustawowych – wywoła skutki prawne.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę