document-428334_1280-1.jpg
1min0
  W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.   Testator może wskazać w testamencie moment, od którego zapisobierca może żądać wykonania zapisu zwykłego, nie może to jednak nastąpić przed otwarciem spadku. Natomiast, jeśli spadkodawca nie postanowi odmiennie w tej kwestii, to zgodnie z art. 970 zd. 1 Kodeksu […]