pawn-2430046_1280-1.jpg
2min0
  ZASADA: W przypadku gdy osoba, na której rzecz został uczyniony zapis, nie chce lub nie może być zapisobiercą, obciążony zapisem zostaje zwolniony od obowiązku jego wykonania, powinien jednak w braku odmiennej woli spadkodawcy wykonać dalsze zapisy.   Brak woli lub możliwości bycia zapisobiercą W sytuacji gdy osoba powołana jako zapisobierca zwykły nie chce (np. […]