Uprawnienia dziadków spadkodawcy w razie niedostatku

AvatarGrzegorz Mania7 marca 2020

Dziadkowie spadkodawcy, jeżeli znajdują się w niedostatku i nie mogą otrzymać należnych im środków utrzymania od osób, na których ciąży względem nich ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy nieobciążonego takim obowiązkiem środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego.


Z niedostatkiem mamy do czynienia, gdy dochody dziadków spadkodawcy uniemożliwiają im zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb życiowych, a zarazem dziadkowie nie są w stanie uzyskać środków utrzymania od osób, na których ciąży wobec nich ustawowy obowiązek alimentacyjny.

 

Zatem, dziadkowie spadkodawcy z roszczeniem o dostarczenie środków utrzymania mogą wystąpić do spadkobierców w sytuacji, gdy: 

  • w ogóle nie ma osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym względem dziadków spadkodawcy, bądź
  • osoby zobowiązane nie będą w stanie uczynić zadość temu obowiązkowi, albo
  • uzyskanie od nich na czas potrzebnych środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, a także gdy
  • dziadkowie spadkodawcy otrzymają należne im świadczenia alimentacyjne od zobowiązanych do nich osób, jednak wysokość tych świadczeń nie pozwoli na pokrycie ich usprawiedliwionych potrzeb.

Do kogo dziadkowie mogą skierować swoje roszczenie?

Między innymi do: małżonka spadkodawcy, pasierba spadkodawcy, osób trzecich powołanych do spadkobrania w testamencie.

Jak z powyższego wynika, instytucja ta należy do rzadkości.

Należy jednak podkreślić, iż spadkobierca, wobec którego dziadkowie skierowali niniejsze roszczenie, może uczynić zadość temu roszczeniu także w ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą wartości 1/4 części swojego udziału spadkowego. 

Jeżeli dojdzie do takiej zapłaty – roszczenie dziadków wygasa.

Na koniec wskazać należy, iż roszczenie dziadków jest niezależne od faktu bycia przez nich jednocześnie spadkobiercami.

 


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę