Bank nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia – nowy wyrok TSUE z 15.06.2023

AvatarGrzegorz Mania16 czerwca 2023

Bank nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia – to sedno nowego wyroku TSUE z 15.06.2023 roku. Frankowicze z niecierpliwością czekali na nowy wyrok TSUE z 15.06.2023 w sprawie C-520/21. Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2023 roku TSUE rozstrzygnął na korzyść frankowiczów palącą kwestię dodatkowego wynagrodzenia dla banku za korzystanie z kapitału kredytu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Dyrektywa 93/13 stoi na przeszkodzie, by bank – oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie unieważnionej umowy – domagał się dodatkowo opłaty za korzystanie z kapitału. TSUE zadał więc sektorowi bankowemu ostatni cios i obalił argument banków zniechęcający frankowiczów do walki o unieważnienie umowy.

Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach, warto chociażby zapoznać się z poniższymi artykułami:

https://businessinsider.com.pl/prawo/wyrok-tsue-w-sprawie-frankowiczow-banki-bez-prawa-do-dodatkowego-wynagrodzenia/2nrdc0k

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,29864956,15-czerwca-przelomowy-wyrok-tsue-kredyty-we-frankach-moga.html?disableRedirects=true

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyrok-TSUE-na-ktory-czekali-frankowcy-Znamy-rozstrzygniecia-z-15-czerwca-8560639.html

Wyrok TSUE w sprawach frankowiczów – jakie niesie skutki?

Według TSUE, po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą ponadto dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Ustalenie czy konsumenci rzeczywiście mają takie prawo należy już do sądu krajowego. Jednocześnie TSUE zaznaczył wyraźnie, że banki nie mogą dochodzić dodatkowych roszczeń od konsumentów po unieważnieniu umowy, gdyż stoi temu na przeszkodzie prawo UE.

Trybunał podkreślił, że po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu frankowego żądanie przez bank dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest nie tylko sprzeczne z celami unijnej Dyrektywy 93/13 (chroniącej konsumentów), ale również nie znajduje oparcia w przepisach prawa krajowego.

Trybunał zaznaczył, że skutkiem uwzględnienia takiego żądania banku przez sąd byłoby wytworzenie sytuacji prawnej i ekonomicznej, w której przedsiębiorca stosujący niedozwolone postanowienia umowne nie tylko nie odniósłby negatywnych skutków związanych z ich stosowaniem, ale uzyskałby bezpodstawną nagrodę.

Frankowicze ruszą do sądu!

Rozstrzygnięcie TSUE C-520/21 w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału z pewnością ucieszy wszystkich frankowiczów, którzy odważniej ruszą do sądów, a są to m.in.:

  • Frankowicze Santander Consumer Bank S.A.
  • Frankowicze Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Frankowicze Bank BPH S.A.
  • Frankowicze Millennium Bank S.A.
  • Frankowicze PKO BP S.A.
  • Frankowicze mBank S.A.
  • Frankowicze Raiffeisen Bank International AG.
  • Frankowicze Deutsche Bank Polska S.A.
  • Frankowicze BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • Frankowicze Credit Agricole Bank Polska S.A.

Wyrok TSUE – zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego

Tego samego dnia, tj. 15 czerwca 2023 roku zapadł drugi korzystny wyrok w polskiej sprawie, ponieważ TSUE wskazał, że przepisy Dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie temu, aby Sąd mógł oddalić wniosek kredytobiorcy o udzielenie zabezpieczenia w postaci zwolnienia z obowiązku płacenia rat, szczególnie kiedy jest to konieczne dla skuteczności wykonania takiego orzeczenia. Jest to dobra informacja dla wszystkich kredytobiorców frankowych, którzy jeszcze spłacają raty kredytowe.

Wyrok TSUE w sprawie C-287/22 oznacza, że polskie Sądy powinny w zdecydowanie szerszym zakresie udzielać zabezpieczeń na czas procesu i zwalniać frankowiczów z obowiązku płacenia rat kredytu. Aktualnie bywało z tym różnie.

Opinia Rzecznika TSUE

16 lutego 2023 roku opinię w tej sprawie przedstawił Rzecznik Generalny TSUE Anthony Michael Collins, o czym pisaliśmy tutaj.

Wyrok TSUE – czas na zawarcie ugody?

Od pewnego czasu banki straszyły frankowiczów pozwami z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (Santander, PKO BP, mBank, Bank Millennium, BPH, BOŚ Bank, Deutsche Bank, Credit Agricole, BNP Paribas), oraz kierowały pozwy, aby zapobiec przedawnieniu roszczeń. Celem takiego działania było także zniechęcenie frankowiczów do kierowania spraw kredytów frankowych na drogę sądową.

W świetle wyroku TSUE z 15.06.2023 stwierdzić należy, że kolejne pozwy banków przeciwko frankowiczom nie będą już wpływać do sądów, a banki winny zacząć oferować frankowiczom ugody na zdecydowanie lepszych warunkach niż dotychczas.

Wyrok TSUE z 15.06.2023 w sprawie C-520/21 oraz w sprawie C-287/22 to przełomowe orzeczenia dla wszystkich frankowiczów.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę