Dziedziczenie przez pasierbów – czwarta grupa spadkobierców ustawowych 

AvatarGrzegorz Mania28 lutego 2020

W przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

Dzieci małżonka spadkodawcy, niebędące jednocześnie dziećmi spadkodawcy, a więc pasierbowie spadkodawcy, zostali wprowadzeni do kręgu spadkobierców ustawowych z dniem 28.6.2009 r. na mocy ustawy z 2.4.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

Będą oni zatem dochodzić do dziedziczenia jedynie w przypadku spadków otwartych w dniu 28.6.2009 r. lub później. Ponadto ich dojście do dziedziczenia będzie wchodzić w grę dopiero w braku małżonka spadkodawcy i jego krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy.

Szanse na dziedziczenie spadku przez pasierbów są małe.

Ich pozycja w porządku dziedziczenia jest słaba.

 

 

 

Ustawodawca dopuścił do kręgu spadkobierców ustawowych tylko tych pasierbów spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło otwarcia spadku po spadkodawcy.

 

Zatem w razie śmierci macochy lub ojczyma pasierb lub pasierbica dojdzie do dziedziczenia po swej macosze lub ojczymie, jeżeli żadne z rodziców biologicznych danego pasierba lub pasierbicy nie żyło w momencie śmierci tej macochy lub ojczyma.

Gdy dochodzących do dziedziczenia pasierbów spadkodawcy jest dwoje lub więcej, dziedziczą oni wówczas w częściach równych. Natomiast ustawodawca nie przewiduje dziedziczenia zstępnych pasierbów.

W razie więc, gdyby któreś z pasierbów nie dożyło otwarcia spadku, to jego udział nie przypadnie jego zstępnym.

Pamiętajmy – pasierb, jako dziecko tylko jednego z małżonków nie jest krewnym spadkodawcy.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę