W jaki sposób stwierdzamy treść testamentu ustnego?

AvatarGrzegorz Mania27 lutego 2020

Wyróżniamy dwa sposoby stwierdzenia treści testamentu:

⦁ sporządzenie pisma stwierdzającego treść testamentu albo
⦁ zgodne zeznania świadków złożone przed sądem.

Pismo sporządza jeden ze świadków testamentu ustnego bądź osoba trzecia (najlepiej jednak, aby pismo takie sporządziła osoba niezainteresowana majątkiem spadkodawcy, dla której to osoby spadkodawca w swoim testamencie ustnym nie przewidział żadnych korzyści) w ciągu roku od dnia złożenia przez spadkodawcę oświadczenia woli składającego się na treść testamentu ustnego.

W piśmie podaje się treść złożonego przez spadkodawcę oświadczenia oraz miejsce i datę sporządzenia pisma a także miejsce i datę złożenia oświadczenia woli przez spadkodawcę.

Co do miejsca – wystarczające jest podanie miejscowości.

Pismo musi być podpisane przez:
⦁ spadkodawcę i dwóch świadków albo
⦁ wszystkich świadków.

Pismo może zostać sporządzone odręcznie lub na komputerze i następnie wydrukowane. Co istotne – podpisy pod testamentem muszą zostać złożone własnoręcznie.

 

Pismo nie musi wiernie odtwarzać słów spadkodawcy. Ważne jest by jego ostatnia wola została w pełni w tym piśmie odzwierciedlona. Co do drugiego sposobu stwierdzania ważności testamentu ustnego, czyli zgodnych zeznań świadków, należy podkreślić, iż zeznania te należy złożyć przed sądem w terminie do 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Przy czym należy podkreślić, iż termin uważa się za zachowany także wówczas, gdy przed jego upływem zostanie wniesione do sądu pismo, w którym poinformujemy sąd, że spadkodawca sporządził testament ustny oraz wskażemy sądowi wszystkich świadków tej okoliczności.

Analogicznie, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem złożymy do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego oraz wskażemy w tym wniosku wszystkich świadków tej okoliczności.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę