Nieważność testamentu z powodu wad oświadczenia woli

AvatarGrzegorz Mania26 lutego 2020

Niekiedy po ogłoszeniu testamentu okazuje się, że zawiera on zaskakujące dyspozycje co do przekazania lub podziału majątku spadkodawcy. Wówczas zastanawiasz się dlaczego spadkodawca postąpił w taki sposób. Jesteś zaskoczony i nie dowierzasz, iż spadkodawca mógł w taki sposób rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Zadajesz sobie pytanie – czy aby na pewno wszystko jest w porządku?

Być może właśnie w Twojej sprawie zachodzi jedna z okoliczności powodujących, iż sporządzony w ten sposób testament jest nieważny.

Zwróć uwagę, że testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  • pod wpływem groźby.

W przypadku stanu wyłączającego świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli klasyczny przykład stanowi choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, czy też inne – nawet przemijające – zaburzenia psychiczne. W toku przewodu sądowego – po wydaniu opinii przez biegłego sądowego – sąd podejmie decyzję, czy choroba, na którą cierpiał spadkodawca faktycznie miała wpływ na świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

W odniesieniu do błędu, chodzi o błąd subiektywnie istotny. Błąd, który należy ocenić z perspektywy spadkodawcy.

Z kolei groźba powoduje nieważność testamentu niezależnie od kogo pochodzi i czego dotyczy. Może być skierowana bezpośrednio do spadkodawcy lub do innej osoby, jeżeli taka groźba powoduje, iż spadkodawca pod jej wpływem zmienia swoje rozrządzenie testamentowe.

 

Należy pamiętać, iż w razie wystąpienia jednej z ww. przesłanek – cały testament jest nieważny (w zależności od okoliczności danej sprawy istnieje jednak możliwość tylko częściowego unieważnienia testamentu).

 

 

Do kiedy możemy powołać się na nieważność testamentu z powodu wad oświadczenia woli?

Na podniesienie kwestii nieważności testamentu z powodu wad oświadczenia woli mamy 3 lata od dnia, kiedy dowiedzieliśmy się o przyczynie nieważności, nie później jednak niż po upływie 10 lat od otwarcia spadku.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę