polecenie-1024x681-1.jpg
2min0
  Zasada: Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem.     Polecenie to rozporządzenie testamentowe (może być ustanowione tylko w testamencie i tylko przez testatora) o szerokim zakresie zastosowania. Jest to jedyny sposób dla prawnie skutecznego zobowiązania spadkobiercy do wykonania świadczenia niemajątkowego wskazanego przez […]

hand-325321_1280-1.jpg
2min0
Prawidłowe sporządzenie testamentu własnoręcznego nie jest trudne, należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach: testament musi być napisany w całości pismem ręcznym; testament musi być podpisany; testament powinien zawierać datę jego sporządzenia. Z powyższego wynika, że nieważny będzie testament sporządzony na komputerze i podpisany po jego wydrukowaniu, czy też testament sporządzony własnoręcznie, lecz niepodpisany. Brak daty […]

2min0
Niekiedy po ogłoszeniu testamentu okazuje się, że zawiera on zaskakujące dyspozycje co do przekazania lub podziału majątku spadkodawcy. Wówczas zastanawiasz się dlaczego spadkodawca postąpił w taki sposób. Jesteś zaskoczony i nie dowierzasz, iż spadkodawca mógł w taki sposób rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Zadajesz sobie pytanie – czy aby na pewno wszystko jest w […]