2min0
Wyróżniamy dwa sposoby stwierdzenia treści testamentu: ⦁ sporządzenie pisma stwierdzającego treść testamentu albo ⦁ zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Pismo sporządza jeden ze świadków testamentu ustnego bądź osoba trzecia (najlepiej jednak, aby pismo takie sporządziła osoba niezainteresowana majątkiem spadkodawcy, dla której to osoby spadkodawca w swoim testamencie ustnym nie przewidział żadnych korzyści) w ciągu […]