silhouette-1082129_1280-1.jpg
2min0
W przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. Dzieci małżonka spadkodawcy, niebędące jednocześnie dziećmi spadkodawcy, a więc pasierbowie spadkodawcy, zostali wprowadzeni do kręgu spadkobierców ustawowych z dniem 28.6.2009 r. na mocy ustawy z […]