Klauzule abuzywne Bank Pekao [2023]

AvatarGrzegorz Mania1 czerwca 2023

Kredyt frankowy w Banku Pekao a klauzule abuzywne to w 2023 roku nadal popularny temat. Niejednokrotnie zapewne słyszałeś o tym terminie.

Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 • jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)?
 • czy klauzule abuzywne (niedozwolone) wpływają na ważność umowy frankowej?

KLAUZULE ABUZYWNE RZECZNIK FINANSOWY

Rzecznik Finansowy przeanalizował szereg umów kredytowych we frankach zawieranych w latach 2002-2009 i na bazie tej analizy stworzył tzw. mapę klauzul niedozwolonych. O kredytach frankowych szeroko pisze Rzecznik Finansowy TUTAJ.

Bank Pekao był jednym z wielu banków, który stosował klauzule abuzywne we wzorcach umów frankowych.

Jeżeli nadal masz kredyt frankowy w Banku Pekao pewnie zastanawiasz się:

 • jak unieważnić umowę kredytu frankowego w Pekao?
 • czy moja umowa kredytu frankowego zawierała klauzule abuzywne?

Poniżej przedstawiamy zbiór przykładowych klauzul abuzywnych.

KLAUZULE ABUZYWNE – BANK PEKAO

Klauzule abuzywne w Pekao zawierały następujące umowy frankowe:

 • Pekao Bank Hipoteczny S.A.
  Umowa kredytu z 2002 r.:
  § 3 ust. 1: „Kredyt zostanie wypłacony w złotych po przeliczeniu według obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed dniem wypłaty kursu kupna waluty kredytu (wg Tabeli kursów Banku z godz. 9:00).”
  § 7 ust. 4: „Kredytobiorca dokonuje spłaty Kredytu w złotych, w wysokości stanowiącej równowartość należnej i wynikającej z harmonogramu spłat kwoty waluty z zastosowaniem kursu sprzedaży walut Banku według Tabeli z godz. 9:00, obowiązującej na dwa dni przed terminem wymagalności spłaty, określonym w umowie kredytowej.”
 • Umowa kredytu z 2008 r.:
  § 2 ust. 4 postanowienia ogólne: „Kredyt zostanie wypłacony w złotych po przeliczeniu wypłaconej kwoty według kursu kupna waluty Kredytu obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed dniem wypłaty (zgodnie z Tabela Kursów Banku z godz. 9:00), na podstawie złożonego przez Kredytobiorcę w Banku Wniosku o wypłatę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Umowy (zwanego dalej „Wnioskiem o wypłatę”).”
  § 5 ust. 5 postanowienia ogólne: „Kredytobiorca dokonuje spłaty Kredytu w złotych, w wysokości stanowiącej równowartość należnej i wynikającej z harmonogramu spłat kwoty waluty z zastosowaniem kursu sprzedaży walut Banku według Tabeli z godz. 9:00, obowiązującej na dwa dni robocze przed terminem wymagalności spłaty, określonym w Umowie.”

Jak widzisz w umowach kredytów frankowych Banku Pekao jest kilka klauzul abuzywnych. 

Po pierwsze, jeśli jesteś obecnie klientem Banku Pekao, ważne jest, abyś dokładnie przejrzał swoją umowę kredytową i sprawdził, czy nie zawiera ona wskazanych wyżej klauzul abuzywnych.

Po drugie, możesz rozważyć zasięgnięcie porady prawnej, aby ustalić, czy któreś z klauzul w Twojej umowie są niedozwolone lub niemożliwe do wyegzekwowania.

Podsumowując, jeśli znajdziesz w umowie klauzule abuzywne, podejmij działania w celu ochrony swoich praw i upewnij się, że nie jesteś wykorzystywany przez kredytodawcę.

KREDYT FRANKOWY KLAUZULE ABUZYWNE A SĄD

Liczba aktywnych umów kredytów hipotecznych indeksowanych albo denominowanych do franka szwajcarskiego wciąż spada. Frankowicze wygrywają w sądach, a umowy frankowe są unieważniane. Nadal jednak kilkaset tysięcy umów frankowych jest realizowanych. Banki proponują ugody, ale frankowicze rzadko się na nie decydują. Skierowanie sprawy kredytu frankowego do sądu jest korzystniejsze.

Zauważamy bowiem coraz bardziej jednolite orzecznictwo polskich sądów, które biorą pod uwagę ochronę konsumenta wynikającą z prawa unijnego. W większości spraw sądowych, których przedmiotem jest unieważnienie kredytu frankowego, uznawany jest niedozwolony charakter postanowień umów kredytu frankowego (klauzule abuzywne). Dotyczy on przede wszystkim zawartych w nich mechanizmów przeliczeniowych do franka szwajcarskiego.

Przesłankami stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej są:

 • brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia umownego,
 • jego sprzeczność z dobrymi obyczajami,
 • rażące naruszenie interesów konsumenta.

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że postanowienia umowy kredytu, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku.

W ten sposób przerzucają na kredytobiorcę nieprzewidywalne ryzyko i rażąco naruszają równorzędność stron. Sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie interesów konsumenta polega na uzależnieniu wysokości świadczenia banku oraz konsumenta od swobodnej decyzji banku. Tego rodzaju uregulowanie umowne jest niedopuszczalne (np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 27 listopada 2019 r., Sygn. II CSK 483/18 oraz z dnia 28 września 2021 r., sygn. I CSKP 74/21).

PEKAO KREDYT FRANKOWY A KLAUZULE ABUZYWNE

Jeśli podejrzewasz, że w Twojej umowie o kredyt frankowy z Bankiem Pekao znajdują się klauzule abuzywne, być może zastanawiasz się, co dalej. Na szczęście istnieje sposób, aby uzyskać bezpłatną analizę swojej umowy i dowiedzieć się, jakie kroki powinieneś podjąć. Prześlij swoją umowę do naszej Kancelarii i uzyskaj opinię na temat swojej umowy kredytu frankowego. Dzięki temu będziesz wiedział jakie masz możliwości walki z bankiem.

Niestety, klauzule abuzywne Banku Pekao są nadal problemem w 2023 roku i wielu kredytobiorców nadal tkwi w pułapce kredytu frankowego. Pamiętaj, że masz prawa jako kredytobiorca i możesz walczyć z bankiem, jeśli uważasz, że Twoja umowa jest nieuczciwa lub abuzywna. W rzeczywistości możesz być w stanie skutecznie powołać się na te klauzule i unieważnić swoją umowę o kredyt frankowy.

Kredyt frankowy to produkt obarczony szeregiem wad prawnych. Współpracując z zespołem doświadczonych adwokatów, rozumiejących niuanse kredytu frankowego i klauzul abuzywnych, możesz z powodzeniem walczyć o swoje prawa jako konsument.

Podsumowując, jeśli podejrzewasz, że Twoja umowa kredytu frankowego z Bankiem Pekao zawiera klauzule abuzywne, to nie wahaj się podjąć działań. WYŚLIJ DO NAS swoją umowę kredytu frankowego i uzyskaj bezpłatną analizę swojej umowy.

W wolnej chwili zapoznaj się z naszymi pozostałymi artykułami na temat kredytów frankowych:

TUTAJ piszemy o korzystnej dla frankowiczów opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę