Ważny dla frankowiczów wyrok TSUE 15 czerwca 2023

AvatarGrzegorz Mania4 czerwca 2023

Ważny dla frankowiczów wyrok TSUE 15 czerwca 2023 roku.

Już 15 czerwca 2023 roku frankowicze poznają wyrok TSUE w sprawie zasadności tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, którym banki straszą kredytobiorców po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Sprawa toczy się pod sygnaturą C-520/21.

Wyrok ten wyjaśni czy banki po unieważnieniu umowy kredytu frankowego mogą żądać od frankowiczów dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.

W ocenie pełnomocników frankowiczów takie żądanie jest całkowicie bezpodstawne. Narusza ono bowiem podstawowe cele Dyrektywy 93/13 dot. ochrony konsumentów pokrzywdzonych przez nieuczciwe warunki umowne. Sankcje dla podmiotu, który masowo stosował w swoich umowach nieuczciwe warunki muszą skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

RZECZNIK GENERALNY TSUE

W lutym 2023 roku opinię w tej sprawie przedstawił Rzecznik Generalny TSUE Anthony Michael Collins. Według niego po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki to konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot kapitału kredytu, a banki nie mają tego prawa.

O opinii Rzecznika Generalnego pisaliśmy wcześniej w tym miejscu.

Mimo, że opinia Rzecznika Generalnego TSUE nie ma charakteru wiążącego to jednak należy przypuszczać, że TSUE w swoim wyroku z dnia 15 czerwca 2023 roku potwierdzi opinię Rzecznika.

Warto zauważyć, że Rzecznik Generalny w pełni poparł argumentację zaprezentowaną przez Rzecznika Finansowego, o czym przeczytasz tutaj.

RZECZNIK FINANSOWY

Rzecznik Finansowy podkreśla, że:

  • „W ocenie Rzecznika Finansowego, po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu, żądanie przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, jak również odsetek za opóźnienie, jest nie tylko sprzeczne z celami dyrektywy 93/13/EWG i udzielonej konsumentowi na jej podstawie ochronie, ale również nie znajduje oparcia w przepisach prawa krajowego.

Zatem, jeżeli potwierdzą się przypuszczenia, że wyrok TSUE będzie prokonsumencki, wówczas banki zapewne przestaną kierować wobec frankowiczów pozwy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (mimo, że polskie sądy – nie czekając na ww. wyrok TSUE – już oddalają takie powództwa banków uznając je za bezpodstawne w całości).

Należy bowiem wyraźnie podkreślić, że prawo europejskie stanowi jasno: przedsiębiorca (w tym przypadku bank) nie może czerpać korzyści z własnej nieuczciwości.

WYROK TSUE 15 CZERWCA 2023

Co istotne, tego samego dnia TSUE wypowie się w jeszcze jednej polskiej sprawie (C – 287/22) – dotyczącej możliwości udzielania kredytobiorcom zabezpieczenia w postaci zwolnienia z obowiązku płacenia rat kredytowych w toku procesu sądowego – pomimo braku spłaty kwoty kapitału.

15 czerwca 2023 roku będzie zatem dla frankowiczów niezwykle ważnym dniem.

Szeroko o tym wyroku i jego skutkach piszą krajowe media:

 


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę