Klauzule abuzywne Santander Consumer Bank [2023]

AvatarGrzegorz Mania20 lipca 2023

Klauzule abuzywne Santander Consumer Bank to w 2023 roku nadal popularny temat. Zapewne już słyszałeś o klauzulach abuzywnych w umowach kredytów frankowych.

Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)?
  • czy klauzule abuzywne (niedozwolone) wpływają na ważność umowy frankowej?

KLAUZULE ABUZYWNE RZECZNIK FINANSOWY

Rzecznik Finansowy przeanalizował szereg umów kredytowych we frankach zawieranych w latach 2002-2009 i na bazie tej analizy stworzył tzw. mapę klauzul niedozwolonych. O kredytach frankowych szeroko pisze Rzecznik Finansowy TUTAJ.

Santander Consumer Bank był jednym z wielu banków, który stosował klauzule abuzywne we wzorcach umów frankowych.

Chodzi tutaj o następujące umowy z lat 2006-2007.

Jeżeli nadal masz kredyt frankowy w Santander Consumer Banku pewnie zastanawiasz się:

  • jak unieważnić umowę kredytu frankowego w Santander Consumer Bank?
  • czy moja umowa kredytu frankowego zawiera klauzule abuzywne?

Poniżej przedstawiamy zbiór przykładowych klauzul abuzywnych.

KLAUZULE ABUZYWNE – SANTANDER CONSUMER BANK

Klauzule abuzywne w Santander Consumer Bank zawierały następujące umowy frankowe:

Santander Consumer Bank S.A., umowa z 2006 r. i z 2007 r.:

§ 2 ust. 1 zd. 1 lub § 2 ust. 2 zd. 1:

„Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w §1.”

§ 3 ust. 2:

„Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczaniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”

§ 5 ust. 3:

„Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”

§ 5 ust. 5 zd. 2:

„Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

SANTANDER CONSUMER BANK KLAUZULE ABUZYWNE

Jak widzisz w umowach kredytów frankowych Santander Consumer Banku jest sporo klauzul abuzywnych.

Co można zrobić?

Po pierwsze, jeśli jesteś obecnie klientem Santander Consumer Banku ważne jest, abyś dokładnie przejrzał swoją umowę kredytową i sprawdził, czy nie zawiera ona wskazanych wyżej klauzul abuzywnych.

Po drugie, możesz rozważyć zasięgnięcie porady prawnej, aby ustalić, czy któreś z klauzul w Twojej umowie są niedozwolone lub niemożliwe do wyegzekwowania.

Podsumowując, jeśli znajdziesz w umowie klauzule abuzywne, podejmij działania w celu ochrony swoich praw i upewnij się, że nie jesteś wykorzystywany przez kredytodawcę.

KREDYT FRANKOWY KLAUZULE ABUZYWNE A SĄD

Liczba aktywnych umów kredytów hipotecznych indeksowanych albo denominowanych do franka szwajcarskiego wciąż spada. Frankowicze wygrywają w sądach, a umowy frankowe są unieważniane. Nadal jednak kilkaset tysięcy umów frankowych jest realizowanych. Banki proponują ugody, ale frankowicze rzadko się na nie decydują. Skierowanie sprawy kredytu frankowego do sądu jest korzystniejsze.

Zauważamy bowiem coraz bardziej jednolite orzecznictwo polskich sądów, które biorą pod uwagę ochronę konsumenta wynikającą z prawa unijnego. W większości spraw sądowych, których przedmiotem jest unieważnienie kredytu frankowego, uznawany jest niedozwolony charakter postanowień umów kredytu frankowego (klauzule abuzywne). Dotyczy on przede wszystkim zawartych w nich mechanizmów przeliczeniowych do franka szwajcarskiego.

Przesłankami stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej są:

  • brak indywidualnego uzgodnienia postanowienia umownego,
  • jego sprzeczność z dobrymi obyczajami,
  • rażące naruszenie interesów konsumenta.

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że postanowienia umowy kredytu, które uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów walut, są nietransparentne i pozostawiają pole do arbitralnego działania banku.

W ten sposób przerzucają na kredytobiorcę nieprzewidywalne ryzyko i rażąco naruszają równorzędność stron. Sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie interesów konsumenta polega na uzależnieniu wysokości świadczenia banku oraz konsumenta od swobodnej decyzji banku. Tego rodzaju uregulowanie umowne jest niedopuszczalne (np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 27 listopada 2019 r., Sygn. II CSK 483/18 oraz z dnia 28 września 2021 r., sygn. I CSKP 74/21).

SANTANDER CONSUMER BANK KREDYT FRANKOWY A KLAUZULE ABUZYWNE

Jeśli podejrzewasz, że w Twojej umowie o kredyt frankowy z Santander Consumer Bankiem znajdują się klauzule abuzywne, nie czekaj dłużej. Istnieje sposób, aby uzyskać bezpłatną analizę swojej umowy i dowiedzieć się, jakie kroki powinieneś podjąć. Prześlij swoją umowę do naszej Kancelarii i uzyskaj opinię na temat swojej umowy kredytu frankowego. Dzięki temu będziesz wiedział jakie masz możliwości walki z bankiem.

Niestety, klauzule abuzywne Santander Consumer Banku są nadal problemem w 2023 roku i wielu kredytobiorców wciąż tkwi w pułapce kredytu frankowego. Pamiętaj, że masz prawa jako kredytobiorca i możesz walczyć z bankiem, jeśli uważasz, że Twoja umowa jest nieuczciwa lub abuzywna. W rzeczywistości możesz być w stanie skutecznie powołać się na te klauzule i unieważnić swoją umowę o kredyt frankowy.

WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

Do tej pory wielu frankowiczów obawiało się konsekwencji unieważnienia umowy kredytu frankowego. Banki bowiem straszyły frankowiczów tzw. wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału kredytu.

Aktualnie banki nie mogą już straszyć frankowiczów żądaniem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.

Wyraźnie zaznaczył to TSUE w wyroku z dnia 15.06.2023 r., w sprawie o sygn. C-520/21, o którym pisaliśmy TUTAJ.

Kredyt frankowy to produkt obarczony szeregiem wad prawnych. Współpracując z zespołem doświadczonych adwokatów, rozumiejących niuanse kredytu frankowego i klauzul abuzywnych, możesz z powodzeniem walczyć o swoje prawa jako konsument.

Podsumowując, jeśli widzisz, że Twoja umowa kredytu frankowego zawiera klauzule abuzywne, to działaj.

WYŚLIJ DO NAS swoją umowę kredytu frankowego i uzyskaj bezpłatną analizę swojej umowy.

W wolnej chwili zapoznaj się z naszymi pozostałymi artykułami na temat kredytów frankowych:

Tutaj piszemy o wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych o dwojakim charakterze (konsumencko-gospodarczym).


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę