Czy można pozwać bank po spłacie kredytu?

AvatarGrzegorz Mania15 lipca 2023

Spłaciłeś kredyt frankowy i zastanawiasz się czy można pozwać bank po spłacie kredytu? Ile można odzyskać z kredytu frankowego? Czy można odzyskać nadpłatę? Co z tymi wszystkimi frankowiczami, którzy spłacili kredyt frankowy przed terminem?

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU A POZEW FRANKOWY

Jak donoszą media – „Banki łącznie udzieliły ok. 750 tys. kredytów frankowych, z czego ponad 400 tys. kredytów już spłacono. W sądach toczy się 130 tys. spraw przeciwko bankom.”

Informuję, że zwrot pieniędzy od banku jest możliwy także po spłacie kredytu frankowego.

Nie ma przeszkód, by po spłacie kredytu frankowego pozwać bank i domagać się zapłaty na podstawie nieważnej umowy kredytu frankowego.

Nie stanowi też przeszkody wcześniejsza spłata kredytu bezpośrednio w CHF.

SPŁACONY KREDYT FRANKOWY A POZEW – PRZEDAWNIENIE

Należy jednak mieć na uwadze termin przedawnienia roszczeń frankowiczów, o którym pisaliśmy w tym miejscu.

Pamiętaj, że nadal masz prawo domagać się zapłaty od banku, który zawarł z Tobą niezgodną z prawem umowę – i to z analogicznych powodów, dla których frankowicze, którzy cały czas spłacają swój kredyt, pozywają banki.

KLAUZULE ABUZYWNE W UMOWIE KREDYTU FRANKOWEGO

Także możesz powoływać się na tzw. klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne) figurujące w Twojej umowie, a dotyczące zazwyczaj niekorzystnego dla kredytobiorcy przeliczania waluty obcej (najczęściej franka szwajcarskiego) według wewnętrznych tabel bankowych.

KORZYSTNE DLA FRANKOWICZÓW WYROKI TSUE

Ostatnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powodują, że banki tracą swe argumenty w walce z konsumentami, a sądy coraz śmielej uznają, że umowy frankowe od samego początku były nieważne. W konsekwencji strony mają obowiązek zwrócić sobie wzajemnie to, co od siebie otrzymały.

Wiedz, że bank nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia – to sedno nowego wyroku TSUE z 15.06.2023 roku, a pisaliśmy o tym w tym miejscu.

Zapraszamy do kontaktu w celu sprawdzenia Twojej umowy kredytu frankowego. Teraz już wiesz czy można pozwać bank po spłacie kredytu.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę