Podatek od ugody frankowej

AvatarGrzegorz Mania12 lipca 2023

PODATEK OD UGODY FRANKOWEJ – w związku z faktem, że banki przegrywają z kretesem większość spraw sądowych o unieważnienie umowy kredytu frankowego, zaczęły proponować frankowiczom coraz korzystniejsze ugody. Nadal jednak są one dalekie od tego, co frankowicz może uzyskać w sądzie. Jedynym plusem ugody jest możliwość szybkiego zamknięcia tematu.

UGODA FRANKOWA A PIT

Wielu frankowiczów zastanawia się czy po podpisaniu ugody z bankiem będą musieli zapłacić podatek dochodowy z tego tytułu (PIT)?

Otóż, jeżeli zostaną spełnią określone warunki – to podatku nie będzie trzeba płacić.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe z dnia 11 marca 2022 roku, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot:

  • umorzonych osobie fizycznej wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego, w przypadku gdy:
  1. kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej, a w przypadku więcej niż jednego kredytu mieszkaniowego – gdy kredyty mieszkaniowe zostały zaciągnięte na realizację wyłącznie jednej inwestycji mieszkaniowej, oraz
  2. osoba fizyczna będąca stroną umowy kredytu mieszkaniowego nie korzystała z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej niż określona w lit. a inwestycji mieszkaniowej;
  • otrzymanych przez osobę fizyczną świadczeń z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego w walucie obcej lub w złotych, lecz nominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, w związku z powstaniem przychodu z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania.

Ile wynosi podatek od ugody z bankiem? Kto płaci podatek od ugody?

Ugoda z bankiem polega na częściowym umorzeniu zobowiązania, a w takiej sytuacji podstawowa kwota kredytu oraz odsetki, są nieopodatkowane.

Dodatkowo, jeżeli zdecydujesz się na zawarcie ugody z bankiem, to najprawdopodobniej zostaniesz zwolniony z konieczności zapłaty podatku dochodowego. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.

Przeczytaj nasz wcześniejszy wpis na temat zawarcia ugody z bankiem.

UGODA FRANKOWA CO ROBIĆ?

Kredyt frankowy a ugoda z bankiem to temat zyskujący na znaczeniu. Zawarcie ugody wymaga gruntownego przemyślenia. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii odezwij się do nas.

Możemy wspólnie przeanalizować warunki ugody z bankiem lub wystąpić do banku w Twoim imieniu celem negocjowania i zawarcia ugody frankowej.

Jak widzisz podatek od ugody frankowej to nie jest problem.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę