Kredyt frankowy a ugoda z bankiem

AvatarGrzegorz Mania2 lipca 2023

Kredyt frankowy a ugoda z bankiem to coraz popularniejszy temat wśród frankowiczów. Po fatalnym dla banków wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku, o którym piszemy tutaj, banki częściej proponują swoim klientom zawarcie ugody, która definitywnie kończyłaby spór frankowy.

Frankowicze jednak zastanawiają się:

 • Czy warto podpisać ugodę z bankiem kredyt frankowy?
 • Czy opłaca się iść na ugodę z bankiem?
 • Ile można zyskać na ugodzie frankowej?
 • Ile trwa unieważnienie kredytu frankowego?
 • Czy trzeba płacić podatek od ugody frankowej?
 • Które banki proponują ugody frankowe?

CZY WARTO PODPISAĆ UGODĘ Z BANKIEM?

W sądach cały czas rośnie liczba korzystnych i prawomocnych wyroków w sprawach frankowych. Aktualnie wygrane sprawy przez frankowiczów to blisko 98 %. W związku z tym banki proponują frankowiczom ugody, które jednak w wielu przypadkach są odrzucane z powodu niekorzystnych warunków.

Frankowicze już dobrze wiedzą, że zgodnie z wyrokiem TSUE z 15.06.2023 r. banki nie mają prawa do żadnych dodatkowych roszczeń poza zwrotem kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej ze względu na zawarcie w niej nieuczciwych warunków.

CZY OPŁACA SIĘ IŚĆ NA UGODĘ Z BANKIEM?

Wobec tego, że kierując sprawę kredytu frankowego do sądu można uzyskać unieważnienie umowy w całości oraz zwrot wpłaconych rat kredytu (ponad wypłacony przez bank kapitał kredytu w złotówkach) zdecydowana większość frankowiczów odrzuca propozycje ugodowe banków.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ NA UGODZIE FRANKOWEJ?

Banki namawiają frankowiczów do przewalutowania kredytów frankowych, kusząc ich niższym kursem CHF. Jednocześnie ze zgodą na przewalutowanie kredytu na złotówki frankowicze mieliby zaakceptować aktualne saldo zadłużenia we franku szwajcarskim. W wielu przypadkach przewyższa ono wartość kredytu. Należy także pamiętać o zmianie oprocentowania na WIBOR (który niebawem zostanie zastąpiony przez nowy wskaźnik – WIRON) oraz zrzeczeniu się roszczeń wynikających z nadpłaconych rat. Nie są to rozwiązania korzystne dla frankowiczów. Każdy przypadek należy jednak ocenić indywidualnie. Bywają różne powody zawarcia ugody.

ILE TRWA UNIEWAŻNIENIE KREDYTU FRANKOWEGO?

Jednym z głównych powodów, dla którego frankowicze decydują się na zawarcie ugody frankowej z bankiem jest czas. Ugoda z bankiem podpisywana jest sprawnie, chodzi tutaj między innymi o takie banki jak:

 • ugoda frankowa PKO BP
 • ugoda frankowa Santander
 • ugoda frankowa Pekao
 • ugoda frankowa BOŚ Bank
 • ugoda frankowa Millennium
 • ugoda frankowa mBank

Postępowanie sądowe do czasu jego prawomocnego zakończenia to ok. 2-3 lata – nie wspominając o Warszawie, w której postępowania trwają jeszcze dłużej. Kto nie chce tak długo czekać, decyduje się na zrzeczenie roszczeń wobec banku, umorzenie części kredytu frankowego pozostałego do spłaty i przewalutowanie kredytu na złotówki.

CZY TRZEBA PŁACIĆ PODATEK OD UGODY FRANKOWEJ?

15 marca 2022 roku weszło w życie i obowiązuje nadal Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Celem tego Rozporządzenia jest pomoc frankowiczom poprzez obniżenie obciążeń finansowych i zachęcenie do zawierania ugód frankowych z bankami. Jednak, aby skorzystać z ulgi podatkowej Frankowicze muszą spełnić kilka warunków zawartych w Rozporządzeniu.

UGODA FRANKOWA TO WCIĄŻ KREDYT

Jak widzisz najszybszym rozwiązaniem (niekoniecznie najlepszym) jest zawarcie ugody z bankiem. Po zawarciu porozumienia kredyt frankowy staje się kredytem złotówkowym i tym samym nie jest już zależny od kursu franka szwajcarskiego. Natomiast jest zależny od zmiennych stóp procentowych NBP. Ugoda frankowa oznacza, iż nadal spłaca się kredyt, od którego bank nadal pobiera odsetki, choć kwota kapitału jest nieco niższa niż w przypadku kredytu w CHF, bo wraz z podpisaniem ugody bank umarza część kapitału pozostałego do spłaty.

Przystępując do zawarcia ugody frankowej z bankiem, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że z ugody z bankiem trudno będzie się potem wycofać. Frankowicze zrzekają się bowiem wszelkich roszczeń wobec banków, a banki nie zrzekają się roszczeń wobec nich.

KTÓRE BANKI PROPONUJĄ UGODY FRANKOWE?

Wiele banków oferuje już frankowiczom propozycje ugodowe.

Tutaj np. możesz przeczytać o ugodach proponowanych przez mBank.

UGODA FRANKOWA CO ROBIĆ?

Kredyt frankowy a ugoda z bankiem to temat zyskujący na znaczeniu. Zawarcie ugody wymaga gruntownego przemyślenia. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii odezwij się do nas – możemy wspólnie przeanalizować warunki ugody z bankiem lub wystąpić do banku w Twoim imieniu celem negocjowania i zawarcia ugody frankowej.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę