Kredyt frankowy po rozwodzie

AvatarGrzegorz Mania25 lutego 2023

Kredyt frankowy po rozwodzie to częsty problem. Kredyty frankowe najczęściej zawierane były przez młode małżeństwa w latach 2000-2010. Najstarszy kredyt frankowy w naszej Kancelarii to kredyt z roku 2001. Większość umów frankowych była zawierana szczególnie od roku 2004.

Młode małżeństwa kierowały swoje kroki do banku w celu otrzymania kredytu na zakup pierwszej wspólnej nieruchomości. Wtedy okazywało się, że niestety nie mają zdolności kredytowej na kredyt w złotówkach, ale za to mają zdolność na swoje wymarzone mieszkanie we frankach szwajcarskich.

-ale jak to we frankach TAK, a w złotówkach NIE? – pytali zdezorientowani.

-proszę się nie martwić, frank to najbezpieczniejsza waluta świata, kurs CHF jest stabilny, a tak naprawdę kredyt wypłacamy w złotówkach i spłacacie go w złotówkach – zapewniał bank.

Małżonkowie zaciągali kredyt, kupowali mieszkanie lub budowali dom i spłacali go wspólnie. Lata mijały, kredyt był spłacany, ale zadłużenie nie malało. W międzyczasie pojawiały się inne problemy i małżeństwa się rozpadały.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAŁZONKÓW ZA KREDYT FRANKOWY PO ROZWODZIE

Należy pamiętać, że rozwód nie zmienia nic w zakresie odpowiedzialności współkredytobiorców za kredyt frankowy.

Byli małżonkowie nadal są dłużnikami banku. Odpowiadają za dług solidarnie.

Jeżeli pojawi się zadłużenie, bank może pozwać zarówno jednego eksmałżonka, jak i obu eksmałżonków łącznie. Jeżeli jeden eksmałżonek po rozwodzie spłaci kredyt, może zwrócić się do drugiego eksmałżonka o zwrot połowy tej spłaty.

Nawet podział majątku po rozwodzie nie zmienia zasad odpowiedzialności za zaciągnięty kredyt frankowy. Podział majątku dotyczy wyłącznie aktywów, a nie pasywów. Kredyt frankowy zaliczamy do pasywów. Dług nadal spoczywa na obojgu małżonkach.

Jak widać, ani rozwód ani podział majątku wspólnego nie rozwiązuje problemu związanego z kredytem frankowym.

Aby zwolnić eksmałżonka z długu, należy podpisać aneks do umowy kredytowej i bank musi wydać zgodę na zmianę dłużnika. Bez zgody banku nie ma na to szans i wówczas pozostaje eksmałżonkom jedynie nieformalne porozumienie.

Banki niechętnie ograniczają liczbę współkredytobiorców. W razie braku wypłacalności jednego z małżonków, tracą wówczas potencjalną możliwość odzyskania długu od drugiego małżonka. Poza tym, na nowo muszą zbadać zdolność kredytową i często okazuje się, że takiej zdolności brak.

Kredyty indeksowane i denominowane do CHF, a precyzyjniej – umowy frankowe, zawierają liczne klauzule abuzywne, które powodują, że umowa frankowa jest nieważna.

KREDYT FRANKOWY PO ROZWODZIE

Co z takim kredytem frankowym mają zrobić eksmałżonkowie po rozwodzie?

W modelowym przykładzie, eksmałżonkowie współdziałają w sporze z bankiem i razem pozywają bank o ustalenie nieważności umowy frankowej oraz o zapłatę.

Co zrobić, gdy eksmałżonek nie chce pozywać banku?

Wszystko zależy od okoliczności danego przypadku.

Tak czy siak, możliwe jest pozbycie się długu w CHF bez zgody współmałżonka.

ROSZCZENIE O UNIEWAŻNIENIE UMOWY FRANKOWEJ

Jeżeli żądamy ustalenia nieważności umowy frankowej w sentencji wyroku, wówczas co do zasady z takim żądaniem powinni wystąpić wszyscy kredytobiorcy. Mamy bowiem do czynienia z tzw. współuczestnictwem koniecznym. Wyrok musi dotyczyć wszystkich kredytobiorców w takim samym zakresie. Umowa nie może być ważna wobec jednego z małżonków, a wobec drugiego nie.

Żądanie ustalenia nieważności umowy frankowej w sentencji wyroku jest potrzebne, aby definitywnie móc zakończyć spór z bankiem oraz żeby móc wykreślić hipotekę.

Kiedy małżonek może samodzielnie wystąpić z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy frankowej?

Tylko w sytuacji, gdy oficjalnie przejął dług drugiego małżonka, za zgodą banku i podpisał w tym celu aneks do umowy kredytu w CHF.

Ale nawet wówczas sąd może stwierdzić, że uczestnictwo drugiego małżonka w procesie jest konieczne i wezwie go do udziału w nim.

A gdy eksmałżonek nie przystąpi do procesu, sąd oddali pozew.

Ryzyko jest zatem wysokie.

ROSZCZENIE O ZAPŁATĘ CHF

Aby nie narażać się na oddalenie powództwa ze względu na brak współpracy ze strony eksmałżonka, wniesiemy powództwo o zapłatę (jeżeli spłaciłeś już kredyt frankowy w całości, zapoznaj się z tym artykułem).

Nie będziemy zatem żądać ustalenia nieważności umowy w sentencji wyroku, a jedynie zapłaty określonej kwoty lub kwot.

To zależy czy spłacaliśmy kredyt tylko w złotówkach, czy także we frankach szwajcarskich.

Z powództwem o zapłatę możemy wystąpić samodzielnie, bez zgody drugiego eksmałżonka.

W sprawach o zapłatę współuczestnictwo konieczne nie zachodzi.

Będziemy dochodzić zwrotu połowy wpłaconych przed rozwodem rat (jeśli w małżeństwie panował ustrój wspólności majątkowej), a po ustaniu małżeństwa – zwrotu wszystkich wpłaconych przez siebie kwot.

Sąd zatem zasądzi te kwoty na naszą rzecz, a w uzasadnieniu wyroku wskaże na nieważność umowy frankowej.

Wówczas też pozbędziemy się kredytu we frankach.

ROZWÓD A WSPÓLNY KREDYT WE FRANKACH – CO ZROBIĆ?

Sprawa o unieważnienie kredytu frankowego po rozwodzie może być skomplikowana.

Dlatego tak ważne jest by skorzystać z usług doświadczonego adwokata.

Każdy przypadek jest inny, ważne są szczegóły.

Czy w małżeństwie panował ustrój wspólności majątkowej, czy też małżonkowie podpisali intercyzę?

Z czyich środków spłacany był kredyt frankowy w CHF w trakcie małżeństwa?

Czy dokonano podziału majątku wspólnego po rozwodzie?

Kto zajął się spłatą kredytu w CHF po rozwodzie?

Pamiętaj, że rozwód nie jest przeszkodą do unieważnienia umowy kredytu frankowego, należy się jednak do tego dobrze przygotować.

Ciekawy artykuł o kredycie frankowym po rozwodzie znajdziesz tutaj.

Zachęcam do kontaktu.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę