Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

AvatarGrzegorz Mania9 kwietnia 2020

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że spadkobierca co prawda odpowiada za długi spadkowe zarówno z majątku spadkowego, jak i z majątku osobistego, ale jego odpowiedzialność jest ograniczona.

Spadkobierca taki odpowiada tylko i wyłącznie do wysokości ustalonego w wykazie inwentarza (wykonuje go spadkobierca, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu) lub spisie inwentarza (wykonuje go komornik) stanu czynnego spadku.

Stan czynny spadku to nic innego jak wartość aktywów, które pozostawił spadkodawca.

Spadkobierca nie będzie korzystał z ww. przywileju ograniczenia odpowiedzialności jeżeli podstępnie pominie w wykazie inwentarza lub podstępnie nie poda do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie zatai długi spadkowe lub poda nieistniejące długi spadkowe.

Wykaz inwentarza:

  • składamy przed sądem (właściwym jest sąd spadku lub sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz inwentarza) lub przed notariuszem (notariusz sporządza protokół z tej czynności, a wypis protokołu przesyła do sądu spadku),
  • może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.

W wykazie inwentarza ujawniamy z należytą starannością:

  • przedmioty należące do spadku (wartość według stanu i cen z chwili otwarcia spadku),
  • przedmioty zapisów windykacyjnych (wartość według stanu i cen z chwili otwarcia spadku),
  • długi spadkowe (wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku).

Wykaz inwentarza można uzupełnić po jego złożeniu, w sytuacji gdyby okazało się, że dowiedzieliśmy się o nowym długu, czy też o nowym przedmiocie, który należy do spadku.

Nie mamy obowiązku składania wykazu inwentarza. Formularz wykazu inwentarza możemy pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przepisy nie wskazują terminu na złożenie wykazu inwentarza. Złożenie wykazu inwentarza możliwe jest od momentu otwarcia spadku do czasu spłacenia w całości ostatniego długu spadkowego.

Po złożeniu wykazu inwentarza długi spadkowe należy spłacać zgodnie ze złożonym wykazem.

 

UWAGA! Możliwość złożenia wykazu inwentarza dotyczy tylko i wyłącznie spadków otwartych od dnia 18.10.2015 roku. W imieniu małoletniego wykaz inwentarza może złożyć jego przedstawiciel ustawowy i nie potrzebuje do tego zgody sądu rodzinnego.

 

Niedopuszczalne jest złożenie wykazu inwentarza przez pełnomocnika.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę