Przyjęcie i odrzucenie spadku

AvatarGrzegorz Mania8 kwietnia 2020

Spadkobierca ma 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o swoim tytule powołania do spadku na złożenie oświadczenia czy spadek przyjmuje, czy odrzuca.

Spadkobierca może:

  • przyjąć spadek prosto (czyli bez jakiegokolwiek ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe);
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe);
  • odrzucić spadek.

Czy konieczne jest złożenie oświadczenia?

Nie. Jeżeli w ciągu wspomnianych 6 miesięcy nie złożymy żadnego oświadczenia, wówczas następuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – ta zasada dotyczy spadków otwartych od dnia 18.10.2015 roku.

UWAGA! Jeżeli spadek przypada małoletniemu, wówczas oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku składa przedstawiciel ustawowy takiej osoby. Przy czym, na przyjęcie spadku wprost lub na odrzucenie spadku przedstawiciel ustawowy musi uzyskać uprzednio zgodę sądu opiekuńczego. Jednocześnie przyjmuje się, że takiej zgody nie wymaga złożenie oświadczenia w imieniu małoletniego o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku jest nieważne, gdy zostanie złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku nie może być odwołane. Oświadczenie składamy przed sądem lub przed notariuszem.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę