kredyt-frankowy-1-1280x960.jpg
3min0
W toku procesu sądowego o unieważnienie kredytu frankowego, który zazwyczaj trochę trwa, może dojść do sytuacji, w której śmierć poniesienie kredytobiorca frankowy. W większości przypadków kredytobiorców frankowych było dwóch. Najczęściej byli to właśnie małżonkowie, którzy zaciągali wspólnie kredyt hipoteczny we frankach i cieszyli się z nabycia nowej nieruchomości. Niestety – na potrzeby niniejszego artykułu – […]

Termin-poczatkowy-stwierdzenia-nabycia-spadku-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
3min0
  ZASADA: Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.   Stwierdzenie nabycia spadku (przed sądem) bądź sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (u notariusza), nie mogą nastąpić wcześniej niż: przed chwilą złożenia oświadczeń o […]

Termin-poczatkowy-stwierdzenia-nabycia-spadku-thegem-blog-slider-fullwidth.jpg
1min0
Spadkobierca ma 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o swoim tytule powołania do spadku na złożenie oświadczenia czy spadek przyjmuje, czy odrzuca. Spadkobierca może: przyjąć spadek prosto (czyli bez jakiegokolwiek ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe); przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe); odrzucić spadek. Czy konieczne jest złożenie oświadczenia? Nie. […]