Śmierć frankowicza a proces o unieważnienie kredytu

AvatarGrzegorz Mania9 lipca 2022

W toku procesu sądowego o unieważnienie kredytu frankowego, który zazwyczaj trochę trwa, może dojść do sytuacji, w której śmierć poniesienie kredytobiorca frankowy.

W większości przypadków kredytobiorców frankowych było dwóch.

Najczęściej byli to właśnie małżonkowie, którzy zaciągali wspólnie kredyt hipoteczny we frankach i cieszyli się z nabycia nowej nieruchomości.

Niestety – na potrzeby niniejszego artykułu – przyjmiemy, że jeden z kredytobiorców frankowych umiera.

Czy wówczas dalej mamy szanse na uzyskanie korzystnego wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowego?

 

Tak, bowiem spadkobierca frankowicza wchodzi w jego prawa i obowiązki majątkowe. Jak stanowi art. 922 Kodeksu cywilnego:

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Co należy zrobić, aby proces w sprawie kredytu frankowego był kontynuowany?

 

Co do zasady, jak wprost wynika z Kodeksu postępowania cywilnego, w razie śmierci strony w toku procesu frankowego – Sąd zawiesza postępowanie z urzędu.

Następnie, Sąd podejmie zawieszone postępowanie – także z urzędu – w momencie, gdy do procesu frankowego zgłoszą się lub zostaną wskazani spadkobiercy zmarłego kredytobiorcy frankowego.

Może też dojść do podjęcia zawieszonego procesu frankowego na wniosek którejkolwiek ze stron tego procesu.

W tym celu spadkobierca, który zamierza wstąpić do procesu frankowego, musi:

  • złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku albo
  • oświadczyć, że termin na złożenie powyższego oświadczenia już minął.

Procesy frankowe trwają długo.

Nie warto zatem czekać, aż sąd podejmie czynności z urzędu.

Jeżeli przeprowadziłeś już postępowanie spadkowe po zmarłym kredytobiorcy frankowym, nie czekaj na ruch ze strony sądu.

Postaraj się jak najszybciej złożyć odpowiednie dokumenty do sądu i złóż wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

Jak widzisz kredyt hipoteczny a śmierć współkredytobiorcy nie jest zatem przeszkodą nie do ominięcia.

Spadkobiercy zmarłego frankowicza muszą wykonać jedynie kilka dodatkowych czynności, które pozwolą im kontynuować rozpoczęty proces frankowy.

Samo dziedziczenie kredytu frankowego ma doniosłe znaczenie dla spadkobiercy.

Aktualnie bowiem sądy unieważniają w całości umowy kredytu frankowego, a spadkobierca, który zdecyduje się przyjąć spadek po zmarłym frankowiczu, może na tym skorzystać.

Nawet jeżeli pozew nie został złożony za życia kredytobiorcy, wówczas spadkobiercy frankowicza – wspólnie – mogą wszcząć takie postępowanie.

Gra jest warta świeczki. Unieważnienie kredytu frankowego może przynieść wymierne korzyści.

Sam zobacz.

Jeżeli zmarły frankowicz wziął kredyt 15 lat temu na kwotę 300 tys. zł, a do chwili śmierci spłacił np. 500 tys. zł, to masz do odzyskania 200 tys. zł.

Zapraszam do kontaktu.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę