Wypłata gwarantowana z ZUS

AvatarGrzegorz Mania7 czerwca 2022

CO TO JEST WYPŁATA GWARANTOWANA Z ZUS?

Wypłata gwarantowana to jednorazowe świadczenie pieniężne, które po spełnieniu kilku warunków możemy otrzymać po śmierci emeryta.

KOMU PRZYSŁUGUJE WYPŁATA GWARANTOWANA Z ZUS?

Wypłatę możemy uzyskać po śmierci emeryta, który spełniał następujące warunki:

  • nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat albo do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku miał ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej,
  • posiadał subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • nie pobierał okresowej emerytury kapitałowej.

Jeżeli emeryt spełniał powyższe warunki, mógł wskazać, tzw. osobą uposażoną. Czyli osobę, która po jego śmierci otrzyma pieniądze zgromadzone na subkoncie emeryta w ZUS.

Jeżeli emeryt nie wskazał osoby uposażonej, wówczas w razie jego śmierci prawo do wypłaty gwarantowanej nabywa jego małżonek – ale tylko w przypadku, gdy w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim w ustroju wspólności majątkowej.

W każdym innym przypadku – prawo do wypłaty wchodzi w skład spadku.

KIEDY MOŻLIWA JEST WYPŁATA GWARANTOWANA Z ZUS?

Wypłatę gwarantowaną ZUS zrealizuje tylko w przypadku, gdy śmierć emeryta nastąpiła w okresie:

  • trzech lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono emeryturę.

Jeżeli emeryt zmarł po upływie 3 lat od wypłaty emerytury, wówczas wypłata nam nie przysługuje.

JAK OBLICZANA JEST WYPŁATA GWARANTOWANA Z ZUS?

Wypłatę gwarantowaną z ZUS obliczamy według następującego wzoru:

  • wypłata gwarantowana = stan subkonta zmarłego emeryta – [liczba miesięcy pobieranej emerytury przez zmarłego emeryta x (stan subkonta/37)]

Innymi słowy, kwota wypłaty gwarantowanej ulega zmniejszeniu z każdym kolejnym miesiącem pobierania emerytury.

JAK OTRZYMAĆ WYPŁATĘ GWARANTOWANĄ Z ZUS?

Aby otrzymać wypłatę gwarantowaną z ZUS musimy złożyć odpowiedni wniosek. Znajdziemy go w każdej placówce ZUS lub możemy go pobrać ze strony internetowej ZUS.

Symbol Formularza to EWG-M (jeżeli wypłata ma dotyczyć osoby małoletniej) lub EWG-P (jeżeli wypłata ma dotyczyć osoby pełnoletniej).

Dla emeryta, który chce wskazać osobę uposażoną, która po jego śmierci nabędzie prawo do wypłaty, odpowiedni jest formularz EWG-W.

CZY OD WYPŁATY GWARANTOWANEJ MUSZĘ ZAPŁACIĆ PODATEK?

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Zarówno w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w zakresie podatku od spadków i darowizn nie musimy dokonywać żadnego zgłoszenia, gdyż ZUS wypłacając nam środki zgromadzone na subkoncie dokonuje potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych i w konsekwencji to ZUS rozliczy i odprowadzi potrącony podatek.

W przypadku, gdy ZUS odmówi Tobie realizacji wypłaty – zachęcamy do kontaktu.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę