hammer-719066_1280-1.jpg
2min0
Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z pracy zarządcy sukcesyjnego możemy go odwołać. ODWOŁANIE ZA ŻYCIA PRZEDSIĘBIORCY Przedsiębiorca może odwołać zarządcę sukcesyjnego w każdym czasie. W tym celu musi złożyć przedsiębiorcy oświadczenie o odwołaniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz niezwłocznie złożyć wniosek do CEIDG o odwołaniu zarządcy sukcesyjnego. Oświadczenie o odwołaniu zarządcy będzie skuteczne, jeżeli […]