sad-najwyzszy-frankowicze-1280x853.jpg
3min0
Sąd Najwyższy i frankowicze. Dnia 25 kwietnia br. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów frankowych. Uchwała została podjęta na skutek przedstawienia w roku 2021 przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego wniosku do Sądu Najwyższego w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu […]

wyrok-TSUE-1280x853.jpg
4min0
Istotny dla frankowiczów wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 2023 r., w sprawie C‑28/22 – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przede wszystkim wskazał, że bieg przedawnienia roszczeń banku nie może rozpoczynać się dopiero od dnia, w którym staje się ona trwale bezskuteczna. Prawo unijne stoi również na przeszkodzie formułowaniu przez banki zarzutu zatrzymania w celu […]