calendar-660670_1280-1.jpg
2min0
  ZASADA: Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.   Spadkodawca może poczynić w testamencie zapis zwykły pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Wobec braku poczynienia przez ustawodawcę jakichkolwiek wyłączeń w tym zakresie, przyjmuje się, że wchodzą tu w grę wszelkie rodzaje terminów i warunków, a więc zarówno termin początkowy, jak i […]