Dziedziczenie dziadków spadkodawcy – trzecia grupa spadkobierców ustawowych

AvatarGrzegorz Mania18 marca 2020

W przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.

Podział tego udziału następuje według zasad,które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. W braku zstępnych tego
z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Dziedziczenie dziadków spadkodawcy

Dziedziczenie dziadków spadkodawcy z ustawy następuje dopiero wtedy, gdy brak jest zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy.

Udział spadkowy dziadków

Zasadą jest, iż dziadkowie dziedziczą w częściach równych, i w typowej sytuacji, gdy spadkodawca ma dwie babcie i dwóch dziadków, każde z nich otrzyma 1/4 spadku.

 

Przyjmuje się, iż nieznany dziadek powinien być pominięty i cały spadek dzieli się na znanych dziadków spadkodawcy w częściach równych.

 

W przypadku gdyby spadkobierca miał więcej niż czworo dziadków (np. spadkodawca za życia został przysposobiony przez małżonka swojego rodzica po śmierci drugiego z rodziców, a sąd zdecydował o utrzymaniu więzi wynikających z pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a krewnymi zmarłego), wówczas dziedziczyć będzie sześcioro dziadków, każde po 1/6 spadku.

Dziedziczenie zstępnych dziadków

W przypadku gdyby po danym spadkodawcy dochodziło do dziedziczenia ustawowego jego dziadków, lecz w momencie otwarcia spadku któreś z jego dziadków już nie żyło, wówczas udział spadkowy, który by takiemu dziadkowi przypadał, przypada jego zstępnym. Podział udziału przypadającego zstępnym dziadka spadkodawcy następuje według zasad, jakie dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. W orzecznictwie wyjaśniono, że do dziedziczenia dochodzą tu w pierwszej kolejności dzieci dziadka spadkodawcy, który nie dożył otwarcia spadku, ale jeśli takie dziecko też nie dożyło otwarcia spadku, to na podstawie powołanego przepisu wchodzi tu w grę dziedziczenie dalszych zstępnych w linii prostej, a więc np. wnuków tego dziadka lub – jeśli ci także nie dożyli otwarcia spadku – prawnuków itd.

W sytuacji, gdyby zmarły dziadek spadkodawcy nie pozostawił po sobie zstępnych,udział spadkowy, który by takiemu dziadkowi przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę