Roszczenia uzupełniające zapisobiercy

AvatarGrzegorz Mania19 marca 2020

 

ZASADA: Jeżeli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości, do roszczeń zapisobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również do roszczeń obciążonego zapisem o zwrot nakładów na rzecz stosuje się odpowiednio przepisy o roszczeniach między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy.

 

W przypadku gdy przedmiotem zapisu zwykłego jest rzecz oznaczona co do tożsamości, z tytułu posiadania tej rzeczy, korzystania z niej i pobierania jej pożytków, a także czynionych na nią nakładów w okresie poprzedzającym wykonanie tego zapisu może powstać potrzeba dokonania rozliczeń. Wzajemne roszczenia między zapisobiercą zwykłym a obciążonym obowiązkiem wykonania zapisu będą miały miejsc w razie, gdy rzecz oznaczona co do tożsamości będąca przedmiotem zapisu zwykłego znajduje się w posiadaniu obciążonego po dacie wymagalności tego zapisu.

W omawianej kwestii zastosowanie będą miały przepisy art. 224-227 i 229 kodeksu cywilnego.


Wyślij umowę frankową – bezpłatna analiza

Można bardzo szybko przesłać do Kancelarii Mania Adwokaci scan/zdjęcie umowy kredytowej we frankach. Kancelaria skontaktuje się po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej oceny sytuacji.

Wyślij umowę