Sankcja kredytu darmowego to pojęcie, które każdy konsument powinien znać. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, co to jest sankcja kredytu darmowego, jak działa, oraz jakie prawa mają konsumenci korzystający z sankcji kredytu darmowego. Wskażemy również przepisy związane z kredytami konsumenckimi oraz podpowiemy, jak złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Co to jest Sankcja Kredytu […]

Wiele w mediach słyszy się ostatnio o SKD – sankcji kredytu darmowego. I słusznie, bo banki mają się czego obawiać. Po sromotnej klęsce w sprawach kredytów frankowych czas na kolejny cios w stronę sektora bankowego. Kredyt konsumencki i pożyczka a obowiązujące przepisy Banki oraz instytucje pozabankowe udzielają kredytów i pożyczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. […]

31 maja 2024kredyt frankowy

To następny cios wymierzony przez TSUE na rzecz banków. W dniu 8 maja 2024 roku, w sprawie o sygn. C-424/22 dot. Santander Bank Polska S.A., Trybunał odniósł się do kwestii podnoszenia przez banki zarzutu zatrzymania w sprawach frankowych i orzekł, że zarzut ten jest niedopuszczalny, jeżeli miałby pozbawić konsumenta uzyskania zasądzonych świadczeń. Czego dotyczyła sprawa […]

29 kwietnia 2024kredyt frankowy

Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Wygrywamy z Deutsche Bank Polska S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt I C 2184/22, wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2024 roku: 1. ustala, że umowa kredytu nr KMI\0891713 zawarta w dniu 27 października 2008 r. pomiędzy Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym […]

27 kwietnia 2024kredyt frankowy

Sąd Najwyższy i frankowicze. Dnia 25 kwietnia br. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów frankowych. Uchwała została podjęta na skutek przedstawienia w roku 2021 przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego wniosku do Sądu Najwyższego w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu […]

20 kwietnia 2024WIBOR

WIBOR – konflikt prawny między kredytobiorcami a bankami: Rzecznik Finansowy wydaje istotne opinie w sprawie kredytów opartych na WIBOR-ze. Rzecznik Finansowy pod koniec marca 2024 roku wydał istotny pogląd mogący mieć wpływ na setki sporów prawnych między kredytobiorcami a bankami, związanymi z kredytami opartymi o wskaźnik WIBOR. Opublikowany istotny pogląd Rzecznika stawia pod znakiem zapytania […]

17 kwietnia 2024kredyt frankowy

Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Tym razem wygrywamy z Bankiem Millennium. Sąd Okręgowy w Kaliszu, wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2024 roku, w sprawie o sygn. I C 1718/23: I. ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z czynności prawnej w postaci Umowy o millekredyt dom nr …… z 2005 roku zawartej przez naszych […]

29 marca 2024kredyt frankowy

Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Tym razem wygrywamy z Bankiem BPH. Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 28 marca 2024 roku, w sprawie o sygn. XII C 3078/21: I. Ustalił, że zawarta pomiędzy powódkami a pozwanym umowa kredytu hipotecznego z dnia 13 lipca 2006 roku jest nieważna; II. Zasądził od pozwanego na rzecz […]

23 marca 2024kredyt frankowy

W ostatnim tygodniu uzyskaliśmy dla naszych Klientów postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń w toku procesu o unieważnienie dwóch umów kredytu frankowego – umowy kredytu hipotecznego oraz umowy kredytu konsolidacyjnego zawartych w roku 2006 z Bankiem BPH S.A. Aktualnie Sądy zdecydowanie częściej udzielają zabezpieczenia roszczeń frankowiczów. Istotą udzielonych przez sądy zabezpieczeń jest wstrzymanie obowiązku płatności dalszych rat […]

20 stycznia 2024kredyt frankowy

TSUE Wyrok Frankowicze 2024  W czwartek 18 stycznia 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok, który może stanowić przełom w sprawie kredytów frankowych na etapie postepowania egzekucyjnego. Wyrok ten można określić jako prawdziwą rewolucję, otwierającą nowe możliwości dla frankowiczów. Stan Faktyczny Sprawy „W dniu 9 stycznia 2006 r. TL, konsument, zawarł z Getin Noble Bank […]

29 grudnia 2023kredyt frankowy

Kolejne zwycięstwo z Bankiem. Wygrywamy z PKO BP. Wyrok jest prawomocny. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 580/22 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt XVIII C 816/21: zmienił zaskarżony wyrok […]

15 grudnia 2023kredyt frankowy

Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Tym razem wygrywamy z Bankiem Millennium. Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 roku, w sprawie o sygn. XII C 688/22: I. Ustalił, że nie istnieje stosunek prawny łączący strony, wynikający z umowy o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawartej przez naszych Klientów a Bankiem Millennium […]

14 grudnia 2023kredyt frankowy

Istotny dla frankowiczów wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 2023 r., w sprawie C‑28/22 – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przede wszystkim wskazał, że bieg przedawnienia roszczeń banku nie może rozpoczynać się dopiero od dnia, w którym staje się ona trwale bezskuteczna. Prawo unijne stoi również na przeszkodzie formułowaniu przez banki zarzutu zatrzymania w celu […]

8 grudnia 2023kredyt frankowy

Ważny dla frankowiczów wyrok TSUE z dnia 7 grudnia 2023 r., w sprawie C‑140/22 – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przede wszystkim wskazał, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 wymaga, aby nieuczciwe warunki nie były wiążące dla konsumentów, przy czym taki skutek nie może zostać zawieszony albo uzależniony od złożenia przez konsumenta oświadczenia dotyczącego […]

29 listopada 2023kredyt frankowy

Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Tym razem wygrywamy z Santander Consumer Bankiem. Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 27 listopada 2023 roku ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawarta z Santander Consumer Bankiem S.A. jest nieważna oraz zasądził od banku na rzecz naszej klientki kwotę 459.578,57 zł wraz z ustawowymi odsetkami […]

18 listopada 2023WIBOR

Co to jest WIBOR? W ostatnich miesiącach zauważamy wzrost zainteresowania sprawami o unieważnienie umowy kredytu złotówkowego. Głównym powodem unieważnienia umowy mają być wady wskaźnika referencyjnego WIBOR, stanowiącego składową oprocentowania kredytu. Z niniejszego artykułu dowiesz się: co to są wskaźniki referencyjne, co to jest WIBOR, co to jest Rozporządzenie BMR, WIBOR jak wpływa na raty kredytu. […]

16 listopada 2023kredyt frankowy

W ostatnich tygodniach uzyskaliśmy dla naszych Klientów 5 kolejnych postanowień o zabezpieczeniu roszczeń w toku procesów o unieważnienie umowy kredytu frankowego. Aktualnie Sądy zdecydowanie częściej udzielają zabezpieczenia roszczeń frankowiczów. Istotą udzielonych przez sądy zabezpieczeń jest wstrzymanie obowiązku płatności dalszych rat kredytu aż do prawomocnego zakończenia danego postępowania. Mowa o następujących orzeczeniach: Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu […]

28 października 2023Sankcja kredytu darmowego

Wadliwe określenie RRSO to sankcja kredytu darmowego. Błędy w określeniu RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są jednymi z najczęstszych zarzutów podnoszonych przez konsumentów w sprawach kredytów objętych sankcją kredytu darmowego (SKD). Banki – wbrew przepisom ustawy o kredycie konsumenckim – często wliczały do RRSO nie tylko samą kwotę kredytu, ale także pozostałe koszty, np. […]

20 października 2023kredyt frankowy

Kredyt frankowy a rozwód – ta okoliczność była nie lada problemem dla eksmałżonków, bowiem do tej pory samodzielne wystąpienie do sądu o unieważnienie umowy kredytu frankowego było obarczone wysokim ryzykiem. Mamy jednak dobrą wiadomość dla tych kredytobiorców frankowych, którzy rozwiedli się i nie mają na tyle dobrych relacji z eksmałżonkiem, by wspólnie wystąpić do sądu […]

19 października 2023Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego – co to takiego? Aktualnie w naszej Kancelarii większość spraw sądowych prowadzonych przeciwko bankom dotyczy kredytów frankowych. W międzyczasie pojawia się jednak coraz więcej zapytań dotyczących kredytów w złotówkach. W niniejszym artykule przybliżymy Państwu możliwości dotyczące kredytów konsumenckich lub pożyczek w złotówkach. Czy słyszeliście Państwo o sankcji kredytu darmowego? CZYM JEST SANKCJA […]

24 września 2023kredyt frankowy

W ważnym dla frankowiczów wyroku z dnia 21 września 2023 r., w sprawie C‑139/22, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przesądził o możliwości uznania za konsumenta osoby, która w dacie zawierania umowy kredytu frankowego: posiadała wykształcenie wyższe i to z zakresu zarządzania i finansów, a nadto była od ponad 3 lat zatrudniona w banku udzielającym kredytu […]

31 sierpnia 2023kredyt frankowy

Umowa pracownika banku tez może zostać unieważniona. Przekonał się o tym nasz klient – wieloletni pracownik banku na stanowisku doradcy klienta – w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Sprawa dotyczy umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny, zawartej w roku 2005 z PKO BP. UMOWA KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNY KĄT HIPOTECZNY Wyrokiem z dnia 28 […]

6 sierpnia 2023kredyt frankowy

Klauzule abuzywne Deutsche Bank to w 2023 roku nadal popularny temat. Zapewne już słyszałeś o klauzulach abuzywnych w umowach kredytów frankowych. Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych. Z niniejszego wpisu dowiesz się: jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)? czy […]

20 lipca 2023kredyt frankowy

Klauzule abuzywne Santander Consumer Bank to w 2023 roku nadal popularny temat. Zapewne już słyszałeś o klauzulach abuzywnych w umowach kredytów frankowych. Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych. Z niniejszego wpisu dowiesz się: jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)? […]

15 lipca 2023kredyt frankowy

Spłaciłeś kredyt frankowy i zastanawiasz się czy można pozwać bank po spłacie kredytu? Ile można odzyskać z kredytu frankowego? Czy można odzyskać nadpłatę? Co z tymi wszystkimi frankowiczami, którzy spłacili kredyt frankowy przed terminem? WCZEŚNIEJSZA SPŁATA KREDYTU A POZEW FRANKOWY Jak donoszą media – „Banki łącznie udzieliły ok. 750 tys. kredytów frankowych, z czego ponad 400 […]

12 lipca 2023kredyt frankowy

PODATEK OD UGODY FRANKOWEJ – w związku z faktem, że banki przegrywają z kretesem większość spraw sądowych o unieważnienie umowy kredytu frankowego, zaczęły proponować frankowiczom coraz korzystniejsze ugody. Nadal jednak są one dalekie od tego, co frankowicz może uzyskać w sądzie. Jedynym plusem ugody jest możliwość szybkiego zamknięcia tematu. UGODA FRANKOWA A PIT Wielu frankowiczów […]

2 lipca 2023kredyt frankowy

Kredyt frankowy a ugoda z bankiem to coraz popularniejszy temat wśród frankowiczów. Po fatalnym dla banków wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku, o którym piszemy tutaj, banki częściej proponują swoim klientom zawarcie ugody, która definitywnie kończyłaby spór frankowy. Frankowicze jednak zastanawiają się: Czy warto podpisać ugodę z bankiem kredyt frankowy? Czy opłaca się iść […]

24 czerwca 2023kredyt frankowy

Klauzule abuzywne mBank to w 2023 roku nadal popularny temat. Zapewne już słyszałeś o klauzulach abuzywnych w umowach kredytów frankowych. Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych. Z niniejszego wpisu dowiesz się: jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)? czy klauzule […]

16 czerwca 2023kredyt frankowy

Bank nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia – to sedno nowego wyroku TSUE z 15.06.2023 roku. Frankowicze z niecierpliwością czekali na nowy wyrok TSUE z 15.06.2023 w sprawie C-520/21. Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2023 roku TSUE rozstrzygnął na korzyść frankowiczów palącą kwestię dodatkowego wynagrodzenia dla banku za korzystanie z kapitału kredytu. Trybunał Sprawiedliwości Unii […]

13 czerwca 2023kredyt frankowy

Wyrok TSUE z 8.06.2023 (C-570/21) dot. „kredytów mieszanych” W dniu 8 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie o sygn. C – 570/21 dotyczącej tzw. umów o dwojakim celu. W wyroku TSUE stwierdził, że: pojęcie „konsumenta” obejmuje osobę, która zawarła umowę kredytu do użytku częściowo związanego z jej działalnością gospodarczą […]

4 czerwca 2023kredyt frankowy

Ważny dla frankowiczów wyrok TSUE 15 czerwca 2023 roku. Już 15 czerwca 2023 roku frankowicze poznają wyrok TSUE w sprawie zasadności tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, którym banki straszą kredytobiorców po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Sprawa toczy się pod sygnaturą C-520/21. Wyrok ten wyjaśni czy banki po unieważnieniu umowy kredytu frankowego mogą żądać od […]

1 czerwca 2023kredyt frankowy

Kredyt frankowy w Banku Pekao a klauzule abuzywne to w 2023 roku nadal popularny temat. Niejednokrotnie zapewne słyszałeś o tym terminie. Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych. Z niniejszego wpisu dowiesz się: jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)? czy […]

29 kwietnia 2023kredyt frankowy

Kredyt frankowy w Banku Zachodnim WBK a klauzule abuzywne to w 2023 roku nadal popularny temat. Niejednokrotnie zapewne słyszałeś o tym terminie. Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych. Z niniejszego wpisu dowiesz się: jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)? […]

20 kwietnia 2023kredyt frankowy

RZECZNIK GENERALNY TSUE Rzecznik Generalny TSUE wydał korzystną dla frankowiczów opinię. Opinia ta poprzedza wydanie wyroku przez TSUE w sprawie o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, którym banki straszą frankowiczów. W opinii Rzecznika TSUE, jeśli unieważnienie umowy kredytowej nastąpiło ze względu na nieuczciwe warunki, to konsumenci mogą dochodzić od banków roszczeń wykraczających poza zwrot […]

7 kwietnia 2023kredyt frankowy

Kredyt frankowy w Fortis Bank (BNP Paribas) a klauzule abuzywne to w 2023 roku nadal popularny temat. Niejednokrotnie zapewne słyszałeś o tym terminie. Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych. Z niniejszego wpisu dowiesz się: jakie są przykłady klauzul abuzywnych […]

16 marca 2023kredyt frankowy

Kredyt frankowy w Bank Millenium a klauzule abuzywne to w 2023 roku nadal popularny temat. Niejednokrotnie zapewne słyszałeś o tym terminie. Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych. Z niniejszego wpisu dowiesz się: jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)? czy […]

11 marca 2023kredyt frankowy

Kredyt frankowy a klauzule abuzywne to popularny temat. Niejednokrotnie zapewne słyszałeś o tym terminie. Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych. Z niniejszego wpisu dowiesz się: jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)? czy klauzule abuzywne (niedozwolone) wpływają na ważność umowy […]

7 marca 2023kredyt frankowy

Kredyt frankowy a klauzule abuzywne to popularny temat. Niejednokrotnie zapewne słyszałeś o tym terminie. Ale czy wiesz co to są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych. Z niniejszego wpisu dowiesz się: jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)? czy klauzule abuzywne (niedozwolone) wpływają na ważność umowy […]

Kredyt frankowy a klauzule abuzywne to popularny temat. Niejednokrotnie zapewne słyszałeś o tym terminie. Ale co to są klauzule abuzywne (niedozwolone)? Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne, które banki nagminnie stosowały w umowach kredytów frankowych. Z niniejszego wpisu dowiesz się: jakie są przykłady klauzul abuzywnych (niedozwolonych)? czy klauzule abuzywne (niedozwolone) wpływają na ważność umowy frankowej? […]

Getin – zabezpieczenie po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji utrzymane w mocy przez Sąd! GETIN NOBLE BANK PRZYMUSOWA RESTRUKTURYZACJA O wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny możesz przeczytać TUTAJ. Na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wniesiono kilka tysięcy skarg do sądu administracyjnego. Skargi te złożyli obligatariusze Getin Noble Bank i kredytobiorcy frankowi. Skargi będzie rozpoznawał […]

Kredyt frankowy a działalność gospodarcza – czy wzięcie kredytu frankowego na firmę pozwala nam go unieważnić? Niedawno pojawiła się Uchwała Sądu Najwyższego, dzięki której frankowicz, który jest przedsiębiorcą może wygrać proces sądowy z bankiem. KREDYT FRANKOWY NA FIRMĘ Do tej pory większość wyroków unieważniających kredyty frankowe dotyczyła frankowiczów – konsumentów. Czyli osób, które brały kredyty […]

25 lutego 2023kredyt frankowy

Kredyt frankowy po rozwodzie to częsty problem. Kredyty frankowe najczęściej zawierane były przez młode małżeństwa w latach 2000-2010. Najstarszy kredyt frankowy w naszej Kancelarii to kredyt z roku 2001. Większość umów frankowych była zawierana szczególnie od roku 2004. Młode małżeństwa kierowały swoje kroki do banku w celu otrzymania kredytu na zakup pierwszej wspólnej nieruchomości. Wtedy […]

Czy nieruchomość, na którą wzięliśmy kredyt frankowy może być wynajmowana? KREDYT FRANKOWY A WYNAJEM MIESZKANIA – WĄTPLIWOŚCI Frankowicze, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny we franku szwajcarskich często decydują się na wynajmowanie kredytowanych nieruchomości. Powody są różne. Jedni potrzebują większego mieszkania, drudzy przeprowadzają się do innej miejscowości, kolejni wynajmują w niej jedynie pokój innej osobie. Jeszcze inni […]

18 lutego 2023kredyt frankowy

Masz kredyt frankowy na dom lub mieszkanie i zarejestrowałeś tam firmę? Zastanawiasz się czy w takiej sytuacji też jesteś konsumentem? Czy przysługuje Ci z tego tytułu ochrona prawna przed nieuczciwą umową frankową, tak jak pozostałym konsumentom? KREDYT FRANKOWY A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – CEL UMOWY FRANKOWEJ Wielu frankowiczów prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w […]

17 lutego 2023kredyt frankowy

Masz już spłacony kredyt frankowy a pozew i zastanawiasz się czy możesz jeszcze dochodzić roszczeń od banku? Wielu kredytobiorców frankowych, w obawie przed dalszym wzrostem kursu franka szwajcarskiego postanawia całkowicie spłacić kredyt frankowy. Na szczęście, całkowita spłata kredytu frankowego nie zamyka Tobie drogi do sądu. Spłacony kredyt frankowy nadal może zostać skutecznie unieważniony przez sąd. […]

16 lutego 2023kredyt frankowy

Rzecznik Generalny TSUE wydał istotną dla kredytobiorców frankowych opinię dotyczącą tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, którego hipotetycznie mógł domagać się bank, po unieważnieniu umowy kredytu we frankach szwajcarskich. Problem, którym zajął się Rzecznik dotyczy wzajemnych rozliczeń stron po uznaniu umowy kredytowej za nieważną. A zatem także roszczeń kredytobiorców frankowych względem banku. Polski sąd zapytał […]

9 lipca 2022kredyt frankowy

W toku procesu sądowego o unieważnienie kredytu frankowego, który zazwyczaj trochę trwa, może dojść do sytuacji, w której śmierć poniesienie kredytobiorca frankowy. W większości przypadków kredytobiorców frankowych było dwóch. Najczęściej byli to właśnie małżonkowie, którzy zaciągali wspólnie kredyt hipoteczny we frankach i cieszyli się z nabycia nowej nieruchomości. Niestety – na potrzeby niniejszego artykułu – […]

7 czerwca 2022Bez kategorii

CO TO JEST WYPŁATA GWARANTOWANA Z ZUS? Wypłata gwarantowana to jednorazowe świadczenie pieniężne, które po spełnieniu kilku warunków możemy otrzymać po śmierci emeryta. KOMU PRZYSŁUGUJE WYPŁATA GWARANTOWANA Z ZUS? Wypłatę możemy uzyskać po śmierci emeryta, który spełniał następujące warunki: nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat albo do dnia poprzedzającego […]

Po śmierci ubezpieczonego możliwa jest wypłata środków z OFE oraz z subkonta ZUS. Z niniejszego artykułu dowiesz się jak odzyskać pieniądze z ZUS i OFE po śmierci ubezpieczonego – gdy śmierć następuje przed przejściem na emeryturę. Pewnie zastanawiasz się ile pieniędzy z OFE lub subkonta ZUS można odziedziczyć? Fundusze emerytalne nie podają oficjalnych informacji na […]

2 marca 2021Podatek od spadku

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn (mniej popularna) nie jest tym samym co ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (bardziej popularna).   Na tym polu często dochodzi do pomyłek. Są to dwie różne ulgi, mają odmienne zastosowanie oraz warunki do spełnienia. Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn cechuje się […]

CZYM JEST ZAPIS WINDYKACYJNY O tym, czym jest zapis windykacyjny dowiedziałeś się już z poprzednich wpisów, kliknij tutaj żeby sobie przypomnieć.        W skrócie – zapis windykacyjny polega na tym, iż spadkobierca otrzymuje określoną rzecz w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Spadkodawca może dokonać zapisu windykacyjnego jedynie w testamencie notarialnym. ZAPIS WINDYKACYJNY A […]

Kontynuujemy zaliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową. Temat ten jest obszerny, a zatem artykuły mają jedynie charakter ogólny, sygnalizujący najważniejsze zasady. Zachęcamy do kontaktu, celem szczegółowego omówienia Twojego przypadku.   ALBO UMOWA ALBO SĄD Pamiętaj, że zaliczanie darowizn może zostać nastąpić zarówno w ramach umowy zawartej pomiędzy spadkobiercami, jak i w postępowaniu sądowym […]

26 października 2020Podatek od spadku

W dniu 27 października 2020 roku, wchodzą w życie zmiany rozszerzające krąg osób uprawnionych do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Chodzi o: wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Kto może być spadkodawcą lub darczyńcą na rzecz wychowanka w takiej sytuacji? Osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka, w którym przebywała […]

4 września 2020Dziedziczenie ustawowe

Zaliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową jest tematem obszernym, dlatego też zostanie on podzielony na kilka wpisów. Zastanawialiście się Państwo, czy korzyści majątkowe otrzymane od spadkobiercy za jego życia mają wpływ na wielkość spadku otrzymanego po śmierci spadkodawcy? Otóż zasadniczo odpowiedź brzmi tak. W tym artykule przyjrzymy się tzw. zaliczaniu darowizn i zapisów […]

Co to jest Notarialny Rejestr Testamentów? Notarialny Rejestr Testamentów to narzędzie funkcjonujące od 5 października 2011 roku. Notarialny Rejestr Testamentów służy notariuszom do rejestrowania testamentów. Dostęp do rejestru mają wyłącznie notariusze. W Notarialnym Rejestrze Testamentów możemy zarejestrować testament notarialny, ale również testament własnoręczny. Wpis do rejestru jest dobrowolny, nie mamy obowiązku umieszczać testamentu w tym […]

17 lipca 2020Zachowek

Czy jest sposób, aby przenieść własność nieruchomości i jednocześnie w dalszym ciągu zamieszkiwać w tej nieruchomości, a na dodatek mieć zapewnioną dożywotnią opiekę oraz wyłączyć konieczność zapłaty ewentualnego zachowku na rzecz spadkobierców ustawowych przez osobę, na którą przeniesiono własność nieruchomości? Odpowiedź brzmi TAK, tym sposobem jest zawarcie umowy dożywocia.    ZASADA: Jeżeli w zamian za […]

Kiedy wygasa zarząd sukcesyjny? Zarząd sukcesyjny jest funkcją tymczasową, ma na celu sprawne i płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Nie może zatem trwać wiecznie. Ustawa o Zarządzie Sukcesyjnym Przedsiębiorstwem Osoby Fizycznej i Innych Ułatwieniach Związanych z Sukcesją Przedsiębiorstw wskazuje katalog zamknięty przesłanek wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Zgonie z art. 59 ww. ustawy zarząd sukcesyjny wygasa […]

Osoby, których dotyczą sprawy spadkowe zapewne spotkały się z pojęciami spis inwentarza i wykaz inwentarza. Z racji tego, iż są to dwie różne instytucje i pojęć tych nie można używać zamiennie, konieczne jest ich omówienie. PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, ale tylko […]

Odrzuciłeś spadek, ale nie wiesz, czy czynność ta może zostać zakwestionowana przez osoby trzecie? Poniżej znajdziesz odpowiedź na to bardzo istotne pytanie.              ZASADA: Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według […]

CO TO JEST UMOWA  O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA? Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest jedyną umową dotyczącą spadku po osobie żyjącej – dopuszczalną na gruncie przepisów Kodeksu Cywilnego – którą przyszły spadkodawca może zawrzeć ze spadkobiercą ustawowym za swojego życia. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nazywana jest także umową o spadek po osobie żyjącej albo […]

Odziedziczyłeś w spadku nieruchomość i chciałbyś ją sprzedać, ale nie wiesz, czy nie będziesz musiał zapłacić podatku dochodowego? Odpowiedź zależy od tego, czy mamy do czynienia z tzw. odpłatnym zbyciem nieruchomości. Na wstępie zdefiniować należy czym jest to odpłatne zbycie nieruchomości. Definicję tegoż terminu znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak, […]

Kto może zostać zwolniony od podatku od spadków i darowizn? Co jest objęte zwolnieniem od podatku? Jakie są warunki zwolnienia od podatku? Jaki jest termin zgłoszenia nabycia do urzędu skarbowego? Na jakim druku zgłosić zwolnienie? Dziedzicząc spadek często zastanawiamy się  – a co z podatkiem od spadku? Czy muszę coś zapłacić urzędowi skarbowemu? Czy istnieje […]

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza może dotyczyć zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego, z wyłączeniem testamentów szczególnych (testament ustny, podróżny i wojskowy). Zarejestrowany (w Rejestrze Spadkowym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną) akt poświadczenia dziedziczenia wywołuje takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku, a w szczególności kreuje domniemanie, iż osoba, która […]

Udział w zyskach i uczestniczenie w stratach przedsiębiorstwa w spadku odpowiada wielkości udziału przypadającemu spadkobiercy w przedsiębiorstwie w spadku. Jeżeli przedsiębiorstwo w spadku przypada nam w 1/3, to w takim stopniu przysługuje nam zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo, ale i w takim stopniu uczestniczymy w stracie poniesionej przez przedsiębiorstwo.   OD KIEDY MOŻEMY WYPŁACIĆ ZYSK LUB […]

28 maja 2020Dział spadku

Czy można dokonać działu spadku jeszcze za życia spadkodawcy? Czy prawo spadkowe przewiduje instytucję działu spadku za życia spadkodawcy? Musisz wiedzieć, że prawo spadkowe takiej instytucji nie przewiduje. Co więcej – zawieranie umów o przyszły spadek po osobie żyjącej jest niedopuszczalne. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest umowa zrzeczenia się dziedziczenia zawierana w formie aktu […]

26 maja 2020Dział spadku

Należy pamiętać, że stronami umowy o dział spadku powinni być wszyscy współspadkobiercy, OPRÓCZ spadkobierców, wobec których – po otwarciu spadku –  zaistniały przesłanki wyłączające, czyli oprócz: spadkobiercy, który odrzucił spadek, spadkobiercy, który został uznany za niegodnego, małżonka spadkodawcy, który został wyłączony od dziedziczenia na skutek złożenia przez spadkodawcę przed śmiercią uzasadnionego żądania rozwodu lub separacji […]

Podział gospodarstwa rolnego przedstawia się nieco inaczej niż podział innych składników majątkowych wchodzących w skład spadku. Jakie są różnice?   ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO Do działu gospodarstwa rolnego stosujemy te same sposoby wyjścia ze współwłasności co w pozostałych przypadkach, czyli: podział gospodarstwa rolnego, przyznanie gospodarstwa rolnego jednemu ze spadkobierców, sprzedaż gospodarstwa rolnego osobie trzeciej. Natomiast, […]

20 maja 2020Dział spadku

Kiedy mamy do czynienia ze spłatami lub dopłatami na rzecz spadkobierców? Wtedy, gdy dzielimy majątek spadkowy w naturze i przypadające na rzecz danego spadkobiercy przedmioty majątkowe nie pokrywają jego udziału spadkowego (dostałem za mało); dany spadkobierca nie otrzymał żadnego przedmiotu z majątku spadkowego (nie dostałem nic). Gdy dostaliśmy za mało, należy nam się dopłata. Gdy […]

18 maja 2020Dział spadku

W jaki sposób możemy dokonać działu spadku? Ile jest możliwych sposobów działu spadku? Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z umownym czy też z sądowym działem spadku, generalnie możemy wyróżnić trzy podstawowe sposoby przeprowadzenia działu spadku: I. PODZIAŁ FIZYCZNY SPADKU Podział fizyczny spadku oznacza podział spadku w naturze. Jeżeli majątek spadkowy składa się z […]

15 maja 2020Dział spadku

Jeżeli do majątku spadkowego po spadkodawcy należy nieruchomość, to w postępowaniu o dział spadku konieczne jest przedstawienie dowodu potwierdzającego, że nieruchomość ta rzeczywiście do niego należała. W tym celu zazwyczaj przedstawiamy następujące dokumenty: odpis z księgi wieczystej nieruchomości (wystarczy wydruk księgi wieczystej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, którą znajdziesz tutaj); orzeczenie sądowe; ugodę sądową; decyzję […]

14 maja 2020Dział spadku

Czy możemy skutecznie w testamencie rozporządzić całym naszym majątkiem, podzielić go odpowiednio i przypisać konkretnemu spadkobiercy? Np. rower dla syna Bartosza, dom dla córki Anny, samochód dla żony Barbary? Czy nasza wola dotycząca sposobu działu spadku wyrażona w testamencie wywoła skutki i zostanie zrealizowana w pełni? Czy testament działowy ma sens? Skoro sporządzam testament i […]

  ZASADA: Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.   Skutkiem działu spadku jest ustanie solidarnej odpowiedzialności pomiędzy spadkobiercami. Od chwili działu spadku każdy spadkobierca odpowiada za długi proporcjonalnie do wysokości swojego udziału w spadku. Zamiast jednego długu, za który wszyscy spadkobiercy do chwili działu spadku byli […]

  ZASADA: Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.   Stwierdzenie nabycia spadku (przed sądem) bądź sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (u notariusza), nie mogą nastąpić wcześniej niż: przed chwilą złożenia oświadczeń o […]

Jeżeli śmierć spadkodawcy gospodarstwa rolnego nastąpiła w okresie: od 14 lutego 2001 r. a dniem dzisiejszym i aktualnie chcemy uregulować kwestie spadkowe, wówczas zastosowanie znajdą ogólne reguły dziedziczenia. Od 14 lutego 2001 r., po otwarciu spadku (czyli śmierci spadkodawcy), spadkobierca nie musi spełniać dodatkowych wymagań, by móc dziedziczyć gospodarstwo rolne. Dzień 14 lutego 2001 r. […]

Często zdarza się, że spadkobiercy decydują się na odrzucenie spadku z uwagi na fakt, iż znajdują się w nim same długi. Odrzucenie spadku przez spadkobiercę powoduje, iż na jego miejsce wchodzą jego spadkobiercy, czyli np. dzieci. Chcąc zapobiec odziedziczeniu przez małoletnie dziecko długów spadkodawcy, konieczne jest złożenie w jego imieniu oświadczenia o odrzuceniu spadku (dziecko, […]

Jeżeli śmierć spadkodawcy gospodarstwa rolnego nastąpiła w okresie: pomiędzy 1 października 1990 r. a 13 lutego 2001 r. i aktualnie chcemy uregulować kwestie spadkowe, wówczas zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym mu ustawą zmieniającą z dnia 28 lipca 1990 r. Poniżej przedstawiono porządek dziedziczenia zgodny z ww. ustawą, przy czym należy zauważyć, iż […]

Jeżeli śmierć spadkodawcy gospodarstwa rolnego nastąpiła w okresie: pomiędzy 6 kwietnia 1982 r. a 30 września 1990 r. i aktualnie chcemy uregulować kwestie spadkowe, wówczas zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym mu ustawą zmieniającą z dnia 26 marca 1982 r. Sprawdź jak przedstawia się porządek dziedziczenia zgodny z ww. ustawą:   DZIEDZICZENIE USTAWOWE […]

Jeżeli śmierć spadkodawcy gospodarstwa rolnego nastąpiła w okresie: pomiędzy 4 listopada 1971 r. a 5 kwietnia 1982 r. i aktualnie chcemy uregulować kwestie spadkowe, wówczas zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym mu ustawą zmieniającą z dnia 26 października 1971 r., a o tym kto jest uprawniony do dziedziczenia dowiesz się z poniższego zestawienia: […]

Należy pamiętać, że złożony przez nas testament szczególny (ustny, podróżny, wojskowy) traci swoją moc, jeżeli upłynie 6 miesięcy od momentu, w którym ustały okoliczności uzasadniające złożenie testamentu w szczególnej formie.     PRZYKŁAD: W piątek podczas podróży samolotem poczuliśmy się bardzo źle. Złożyliśmy przed dowódcą tzw. testament podróżny. Po wylądowaniu i przeprowadzonych badaniach w sobotę […]

  Zasada: Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem.     Polecenie to rozporządzenie testamentowe (może być ustanowione tylko w testamencie i tylko przez testatora) o szerokim zakresie zastosowania. Jest to jedyny sposób dla prawnie skutecznego zobowiązania spadkobiercy do wykonania świadczenia niemajątkowego wskazanego przez […]

  Zasada: Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swojego majątku. Długi spadkowe to obowiązki majątkowe, które ciążyły na spadkodawcy w chwili śmierci, a następnie z tą chwilą przeszły na jego spadkobierców (np. nieopłacone rachunki, kredyty, zobowiązanie wynikające […]

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie – czym jest gospodarstwo rolne? Gospodarstwem rolnym są grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Co istotne, elementem gospodarstwa rolnego, bez którego gospodarstwo takie nie może istnieć, […]

28 kwietnia 2020Dział spadku

  Zasady: Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli do spadku należy przedsiębiorstwo, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami […]

ZASADY:   Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z […]

Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z pracy zarządcy sukcesyjnego możemy go odwołać. ODWOŁANIE ZA ŻYCIA PRZEDSIĘBIORCY Przedsiębiorca może odwołać zarządcę sukcesyjnego w każdym czasie. W tym celu musi złożyć przedsiębiorcy oświadczenie o odwołaniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz niezwłocznie złożyć wniosek do CEIDG o odwołaniu zarządcy sukcesyjnego. Oświadczenie o odwołaniu zarządcy będzie skuteczne, jeżeli […]

Zarządca sukcesyjny ma za zadanie prowadzić bieżące sprawy przedsiębiorstwa w spadku. Co do zasady winien je sprawować do czasu zakończenia wszelkich formalności związanych ze spadkobraniem po śmierci przedsiębiorcy, jednak nie dłużej niż z upływem 2 lat od śmierci przedsiębiorcy. W wyjątkowych przypadkach, Sąd – z ważnych przyczyn – może przedłużyć ten okres do lat 5 […]

Od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeśli go nie ustanowiono – do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, aby przedsiębiorstwo mogło dalej funkcjonować, ustawodawca wskazał konkretne osoby, które mogą wykonywać w tym czasie tzw. czynności zachowawcze. Są to: małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub spadkobierca ustawowy […]

Zarząd sukcesyjny obejmuje prowadzenie przedsiębiorstwa spadkodawcy. Działa ono pod dotychczasową firmą (nazwą) z obligatoryjnym dopiskiem: „w spadku”, np.   Anna Kowalska „Kwiaciarnia Bukiet” w spadku. Ustawa o Zarządzie Sukcesyjnym Przedsiębiorstwem Osoby Fizycznej i Innych Ułatwieniach Związanych z Sukcesją Przedsiębiorstw wskazuje, iż przedsiębiorstwo w spadku: – obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej […]

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą jeszcze do niedawna oznaczała koniec tej firmy. Firmy, która przez lata działalności zdobyła swoją pozycję na rynku, była dochodowa i cały czas funkcjonowała. Firmy, która posiadała majątek, zatrudniała pracowników, którą obowiązywały umowy. Śmierć właściciela firmy powodowała szereg problemów prawnych. Zauważył to polski ustawodawca i w dniu 5 lipca 2018 […]

  ZASADA: Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia.   Wyobraźmy sobie takie oto sytuację: Jan zapisał w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego prawo użytkowania swojego czerwonego Porsche 911 koledze Grzegorzowi. Rok przed swoją śmiercią Jan sprzedał swój ulubiony […]

17 kwietnia 2020Zachowek

Obliczanie należnego zachowku należy rozpocząć od ustalenia wysokości udziału spadkowego, który przypadałby osobie uprawnionej do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym. Należy zatem odnieść się do regulacji art. 931 i następnych Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Co do zasady w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż […]

16 kwietnia 2020Zachowek

Do pokrycia zachowku zobowiązani są, kolejno: spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjni, obdarowani. UWAGA! Jeżeli spadkobierca sam jest uprawniony do zachowku wówczas jego odpowiedzialność z tego tytułu wobec pozostałych osób uprawnionych do zachowku jest ograniczona. Co do zasady odpowiedzialność ta obejmuje jedynie nadwyżkę przekraczającą jego zachowek. Nasze roszczenie o zapłatę zachowku w pierwszej kolejności kierujemy do spadkobierców. Jeżeli […]

15 kwietnia 2020Zachowek

Osoby uprawnione do uzyskania zachowku to: zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.), małżonek spadkodawcy, rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku po nim z ustawy – co to oznacza? Ustawodawcy chodzi o wskazanie porządku dziedziczenia zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego, a zatem zgodnie z przepisami art. 931 KC i następnymi, tzn. osoby uprawnione do zachowku […]

Kolejnym rodzajem testamentu szczególnego jest testament podróżny. Możemy go sporządzić, gdy podróżujemy polskim statkiem morskim lub powietrznym.   UWAGA! Podróż ww. środkiem komunikacji jest wystarczająca do możliwości sporządzenia testamentu podróżnego. Nie musi zatem wystąpić, np. obawa rychłej śmierci, czy też nieuchronnej katastrofy.   Treść testamentu podróżnego ogłaszamy w obecności dowódcy danego statku lub jego zastępcy […]

Testament ustny należy do kategorii testamentów szczególnych. Można go sporządzić tylko w ściśle określonych przypadkach: gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Jakie sytuacje możemy zaliczyć do szczególnych okoliczności? powódź epidemia objęcie spadkodawcy kwarantanną z uwagi na chorobę zakaźną. Kiedy mamy do […]

12 kwietnia 2020Zachowek

Przy obliczaniu należnego nam zachowku musimy pamiętać o ograniczeniach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego i innych ustaw. PRZYKŁAD: Przyjmijmy, że według naszych obliczeń należy nam się zachowek w wysokości 100 tys. zł. Ale nagle przypomniało nam się, że spadkodawca na krótko przed śmiercią w drodze zapisu windykacyjnego sporządzonego u notariusza zapisał nam samochód osobowy o […]

Kolejny z testamentów zwykłych – obok testamentu własnoręcznego i testamentu notarialnego – to testament allograficzny, czyli tzw. testament urzędowy.   Przy sporządzaniu takiego testamentu musi być obecny: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu albo gminy lub kierownik urzędu stanu cywilnego.   Żadna inna osoba spoza wyżej wymienionych nie może sporządzić testamentu allograficznego. […]

Prawidłowe sporządzenie testamentu własnoręcznego nie jest trudne, należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach: testament musi być napisany w całości pismem ręcznym; testament musi być podpisany; testament powinien zawierać datę jego sporządzenia. Z powyższego wynika, że nieważny będzie testament sporządzony na komputerze i podpisany po jego wydrukowaniu, czy też testament sporządzony własnoręcznie, lecz niepodpisany. Brak daty […]

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że spadkobierca co prawda odpowiada za długi spadkowe zarówno z majątku spadkowego, jak i z majątku osobistego, ale jego odpowiedzialność jest ograniczona. Spadkobierca taki odpowiada tylko i wyłącznie do wysokości ustalonego w wykazie inwentarza (wykonuje go spadkobierca, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu) lub spisie inwentarza (wykonuje go komornik) stanu […]

Spadkobierca ma 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o swoim tytule powołania do spadku na złożenie oświadczenia czy spadek przyjmuje, czy odrzuca. Spadkobierca może: przyjąć spadek prosto (czyli bez jakiegokolwiek ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe); przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe); odrzucić spadek. Czy konieczne jest złożenie oświadczenia? Nie. […]